De ODE-verhoging blijft glastuinders pijn doen. Letterlijk, in het geval van Rob Baan van Koppert Cress in Monster. De ooit bekroonde koploper in verduurzaming zette vorige week uit puur lijfsbehoud de stap terug naar een gasgestookte WKK. Het doet hem pijn. “Over het geld kom ik uiteindelijk heen, maar ik voel me belazerd, geschoffeerd en vernaggeld tot in mijn ziel door deze onbetrouwbare overheid.”

Voor Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) was de omschakeling van groene stroom naar gas bij Koppert Cress mede de aanleiding om nog maar eens aandacht voor het dossier te vragen bij minister Eric Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij kreeg nog geen antwoord.
Rob Baan: “Het is zo gênant dit. Ik doe al jaren investeringen in verduurzaming die eigenlijk nog nauwelijks kunnen, maar ik wil het omdat we een luxe product verkopen. Het ene moment word je daarvoor bejubeld en sta ik op de foto met Maxima met de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Nu staat er een prijs in mijn kast die ik niet verdien.”

Kwaad over onbetrouwbare overheid

Er viel deze maand een ODE-aanslag van 200.000 euro op de mat bij de vooruitstrevende ondernemer. Wellicht de hoogste in de hele glastuinbouw. Een harde slag in een jaar waarin hij al zwaar geraakt is door de coronacrisis en moet knokken voor elk dubbeltje.
“Maar ik ben nog het meest kwaad over het signaal van de overheid als onbetrouwbare partner. Een overheid die grote, industriële bedrijven die niet schoon zijn ontziet en de kleinere die wel verduurzamen hard raakt. Iedereen met gezond verstand zegt: meteen terugdraaien die belastingverhoging.”

Kamervragen

Dat is ook waar SGP’er Stoffer in zijn Kamervragen nog maar eens voor pleit. Hij heeft negen vragen neergelegd bij Wiebes en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën), met als aanleiding de omschakeling van stroom naar gas waar Koppert Cress zich vanwege de enorme verhoging van de ODE-heffing toe genoodzaakt voelt.
Met vragen als ‘Deelt u de analyse dat als veel tuinbouwbedrijven teruggaan van stroom naar gas de gewenste elektrificatie in de ijskast wordt gezet?’ en ‘Hoe valt dit te rijmen met het Klimaatakkoord?’ drukt Stoffer de minister met de neus op de feiten.
Ook vraagt hij of Wiebes bereid is op korte termijn de verhoogde tarieven voor de ODE-heffing voor stroom in de derde schijf te heroverwegen.

Geen peil op te trekken

Baan: “Uiteraard ben ik hier blij mee maar ik weet niet wat ervan valt te verwachten. Ik ben een groot netwerker, maar Wiebes is niet te benaderen. Onbereikbaar. Ik heb Carola Schouten wel aangespoord om hem te bewegen, maar ook haar lukt het niet.”
Er valt geen peil op te trekken hoe de overheid opereert in het ODE-dossier, is zijn ervaring.
“Over die verhoging is op een vrijdagmiddag, na de borrel, een besluit genomen. Het ministerie van LNV had te weinig kennis van de glastuinbouw om de gevolgen te overzien; de sector zelf is niet geraadpleegd. Aan de agrarische fractiewoordvoerders hebben we deze kwestie uitgelegd. Maar de onkunde regeert, en dat in een kenniseconomie. Hier blijf ik tegen tekeer gaan!”

Tekst: Koen van Wijk