Op 10 oktober maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit melding van een zware verdenking van tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) bij een tomatenteler in het Westland. Inmiddels zijn nog vijf bedrijven als verdacht aangemerkt. Waar de bedrijven zich bevinden wil de NVWA niet bekend maken. “Ik ben geschrokken van de berichtgeving in de media”, aldus een Westlandse tomatenteler die anoniem wil blijven.

Waar ben je precies verbolgen over?

“Op een filmpje van TV West kwamen onrijpe tomaten in beeld, die tijdens Kom in de Kas zijn gefilmd. Bij TV West zeiden ze: we hebben tomaten in beeld gebracht. Dat klopt. Maar dat beeld vertelt natuurlijk niet het eerlijke verhaal (door het virus kunnen tomaten bruine of gele vlekken krijgen red.). Ik heb de afgelopen week met stijgende verbazing de berichtgeving in de media hierover gevolgd. Vandaag heb ik al vijftig vragen gehad over het tomatenvirus. Het levert voor de volksgezondheid geen enkel probleem op, maar dat wordt mega-onderbelicht. En dat is heel, heel jammer. Dit kost gewoon afzet.”

Ben je ook bij de voorlichtingsavond van Glastuinbouw Nederland geweest?

“Ja, op beide dagen. De sfeer was daar goed, gelaten. Alleen zijn we er niet veel wijzer van geworden. Het is niet duidelijk op welke bedrijven het is aangetroffen, daar werd niet over gepraat. Het is ook niet duidelijk wat de gevolgen zijn, behalve dat het virus nu is aangewezen als Q-waardig. Er geldt bij besmetting een meldplicht. En er volgen strenge hygiënemaatregelen als je bedrijf als verdacht wordt aangemerkt.”

Waar ben je precies bang voor?

“Dat het zich nog verder gaat uitbreiden. Als we weten bij wie en waar, dan kun je extra maatregelen treffen. Nu tasten we met zijn allen in het duister. En de gevolgen kunnen voor een ondernemer heel groot zijn, zowel financieel als geestelijk.”

Ben je bang voor een exportstop?

“Die kans is heel groot aanwezig.”

De teeltwisseling staat weer voor de deur. Wat ga je zelf doen?

“Ik ga hetzelfde hygiëneprotocol volgen als vorig jaar. Dat heeft dit jaar ook goed uitgepakt. Collega’s komen er al niet meer in bij mij op de tuin. Nee, we zijn al sinds dit voorjaar helemaal gesloten. Ik heb dit jaar ook niet met Kom in de Kas meegedaan.”

Hoop je dat je collega’s direct melding maken van een besmetting als dat het geval is en heb je daar vertrouwen in?

“Daar heb ik het volste vertrouwen in.”

De NVWA wil boetes uitdelen als je niet direct melding maakt van een besmetting?

“Ik denk dat het een hele slechte zaak is als er niet direct melding van zou worden gemaakt. Zo’n bedrijf zou een besmettingsbron kunnen zijn, maar je moet kijken in hoeverre zo’n bedrijf al maatregelen heeft getroffen. Als je alle regels aan de laars hebt gelapt en geen maatregelen hebt getroffen, snap ik dat je een boete kunt krijgen.”

Tekst: Mario Bentvelsen, beeld Tuinbouwalert