Tomatentelers maken zich in deze warme, droge zomer minder zorgen om hun watervoorziening dan om plaagbestrijding. De in Zuid-Europa zeer nuttige roofwants Nesidiocoris tenuis richt schade aan in hun gewassen. Chemische bestrijding van deze ongenode gast is geen optie, omdat daardoor ook de verwante Macrolophus pygmaeus wordt gedood.

“Macrolophus is de basis van het biologische systeem dat we in het gewas opbouwen. Deze levert een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van wittevlieg, rupsen en Tuta absoluta”, vertelt onafhankelijk adviseur Astrid van der Knaap van Agro Guide. Zij adviseert tomatentelers bij de biologische bestrijding van ziekten en plagen. Niet alleen zij, maar iedereen die zich met gewasbescherming bezighoudt, ziet de populatie Nesidiocorus in Nederland toenemen. De warmte van deze zomer zal niet bijdragen aan de verspreiding, maar eenmaal aanwezig zal het insect zich sneller ontwikkelen en dus sneller schade toebrengen aan het gewas, denkt zij.
Onder Glas besteedde in april al aandacht aan het onderzoek van Wageningen University & Research, waarin een drietal soorten roofwantsen zijn getest die mogelijk de populatie Nesidiocorus kunnen terugdringen. Dit is een lichtpuntje voor de toekomst, maar niet de enige weg om de invasieve exoot een halt toe te roepen.

Vooral in de kop

“De aandacht gaat ook uit naar mechanische methoden om de roofwants uit het gewas te krijgen, bijvoorbeeld door wegblazen naar vangplaten of wegzuigen”, legt ze uit. “In tegenstelling tot Macrolophus houdt Nesidiocorus zich graag op in de kop van de plant. Je zou dit insect op deze manier voor een deel kunnen bestrijden.”
Een andere manier om de plaag een halt toe te roepen is het plaatselijk inzetten van chemische middelen, die helaas een lange nawerking hebben op andere biologische bestrijders. Dit kan bijvoorbeeld met een handspuit. Maar hoe je het wendt of keert, deze methode zal arbeidsintensief zijn. Goed scouten is hierbij essentieel.

Broze stengels

Niet iedere teler heeft last van de roofwants. Koppert Biological Systems meldde in maart van dit jaar dat ongeveer 60% van de bedrijven is besmet, de een wat meer dan de ander. Het bedrijf waarschuwde telers om geen onbezonnen maatregelen te nemen tegen het insect.
Een tomatenteler in Zevenhuizen, die niet bij naam wil worden genoemd, heeft lang vrij kunnen blijven van een aantasting, maar trof het insect dit seizoen toch aan. Hij maakt zich zorgen om de zoveelste plaag die de tomatenteelt treft. De vraatschade lijkt in eerste instantie mee te vallen, maar de stengels en koppen van de plant worden er broos van. “Je merkt het bij het indraaien, als er koppen breken. Volgende week gaat bij ons de kop uit de belichte teelt. Dan moeten we overwegen om chemisch in te grijpen, ook in de onbelichte teelt. Maar liever doen we dat niet, vindt hij.”

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd