Door inbuigen van takken vangt een rozengewas meer licht. Hun bijdrage aan de totale fotosynthese is heel groot, blijkt uit promotieonderzoek van Ningyi Zhang aan Wageningen University. Het bladerpakket produceert veel suikers en ook de reflectie op het pakket beïnvloedt de prestatie van de rechtopstaande takken.

Het bladerpakket produceert extra suikers voor de rechtopstaande bloemstelen. Het ligt echter onderin het gewas en krijgt dus een beperkte hoeveelheid licht. Als je te veel ingebogen stelen aanhoudt, kan dat juist weer ten koste gaan van de suikerefficiëntie. Het is echter nooit onderzocht wat de optimale hoeveelheid is.
Een eerste stap naar optimalisatie is kwantificeren wat de bijdrage van het bladerpakket kan zijn. Dat heeft Zhang gedaan bij jonge rozenstruiken van het ras Red Naomi. Ze hield vier bloemstelen aan en varieerde het aantal ingebogen takken: nul, één of drie.

Langere zwaardere stelen

Het versgewicht van de bloemstelen was 28% hoger bij één ingebogen tak, en 47% bij drie. Ze werden langer en zwaarder. Voor het drooggewicht lag dit percentage nog iets hoger.
Uit nooit eerder uitgevoerde 3D-modelberekeningen blijkt dat alle extra suikers uit de ingebogen takken kwamen. De totale fotosynthese (suikerproductie) van de plant steeg met 73% bij één ingebogen tak en met 117% bij drie, ten opzichte van niet inbuigen. Uit metingen aan het eind van de proef bleek dat het gewicht van het bladpakket niet veranderd was. Het fungeert dus vooral als productielocatie van suikers voor de bloemstelen; het onderhoudt zichzelf wel, maar groeit niet.

Lichtreflectie

Dan is er nog een fenomeen om rekening mee te houden. Het bladpakket reflecteert veel verrood licht. Dat kaatst dus omhoog naar de bladeren van de bloemstelen. Het effect van dit licht van onderen is weinig onderzocht.
Zhang ontdekte dat dit de bladstand verandert: de hoek van de bladsteel nam toe. Hierdoor daalde het lichtonderscheppende vermogen iets als het gaat om reflectie vanaf naburige planten. Bij reflectie vanaf het eigen bladpakket zorgt de andere bladstand echter voor een toename van de totale fotosynthese van de hele plant.
Conclusie: inbuigen is zeer zinnig en verbetert de kwaliteit van het product.

Tekst en beeld: Tijs Kierkels