De inhibitoren die in de Nederlandse geothermiepraktijk worden toegepast om de broncapaciteit te vergroten en corrosie, scaling en biofouling tegen te gaan, hebben een positief effect op het milieu. Dat concludeert advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos in haar eindrapport ‘Onderzoek (milieu)impact inhibitoren geothermie’.

Het adviesbureau onderzocht voor Kas als Energiebron welke stoffen momenteel worden toegepast om onder andere corrosie te voorkomen.

Onderzoeksdoel

De onderzoekspartij bracht verder in kaart met welke doseringen en voor welk doel ze worden toegepast, wat de risico’s voor het milieu zijn en wat de mogelijke effecten zijn als deze stoffen in het milieu of drinkwater terechtkomen. Doel van het onderzoek was om uit te vinden welke middelen op welke manier toepasbaar zijn voor een duurzame winning van aardwarmte. Het uitgangspunt hierbij was dat de middelen zonder gevaar voor milieu en drinkwater in te zetten waren.

Preventie lekkages

Uitgaande van de materialen die nu binnen de geothermieprojecten worden toegepast, concludeert Witteveen+Bos dat de inhibitoren een positief effect hebben op het milieu. Die vaststelling is onder andere gebaseerd op het feit dat de inhibitoren de kans op lekkages door corrosie verkleinen. Bovendien reduceren de stoffen de neerslag van radioactief lood in de bovengrondse installaties.

Risico

In het adviesrapport stipt het onderzoeksbureau nog wel een punt van aandacht aan. Het gebruik van inhibitoren zorgt voor risico op lekkage van de stoffen aan de injectiekant. Het rapport beschrijft een worstcasescenario waarbij een niet tijdig ontdekte lekkage na 25 jaar kan resulteren in de aanwezigheid van maximaal 0,35 ppm aan inhibitor in een drinkwaterput. Omdat de afbreekbaarheid van (afbreekproducten van) inhibitoren onder geothermische condities in reservoirs of watervoerend pakket onbekend is, is verder onderzoek hiernaar nodig.

Corrosiemanagementplan

In het onderzoeksrapport raadt het onderzoeksbureau aan om het risico op corrosie in te perken middels een structureel corrosiemanagementplan voor de gehele sector en verweking hiervan in een risk-based inspectieplan. Ter controle van de kwaliteit van dit corrosiemanagementplan beveelt het adviesbureau in haar rapport ook aan om hier een audit voor in het leven te roepen.

Vervolgonderzoek

Een ander advies in het rapport is de implementatie van corrosietoeslag in de standaarden van het putontwerp. Een vervolgonderzoek naar de toepassing van meer corrosiebestendige materialen hoort ook tot de aanbevelingen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan naar verwachting de dosering van inhibitoren worden beperkt.

Bron: Kas als Energiebron.

Gerelateerd