Het nieuwe seizoen van het project ‘Met LED naar de Perfecte Chrysant’ is gestart. De planten staan sinds 25 augustus in de grond en de onderzoeksafdeling van Delphy IC is voorzien van een gloednieuwe, compacte full LED-installatie. Deze levert 210 µmol/m².s in de kleuren rood, wit en blauw, 25 micromol meer dan de vorige installatie. Dat biedt ruimte voor iets hogere plantdichtheden in de winterperiode. Het levert ook extra uitdagingen op voor de klimaatbeheersing.

De doelstelling van het meerjarige project is het realiseren van een optimale, duurzame chrysantenteelt op basis van LED-belichting in combinatie met actieve ontvochtiging met warmteterugwinning (AVS-WTW), verneveling, insectengaas voor de luchtramen en gelimiteerde CO2-dosering. “Vorig jaar zat er voor het eerst gaas voor de luchtramen en dat heeft niet tot problemen geleid”, vertelt projectleider Arie de Gelder van Wageningen University & Research. “Wantsen en andere grote insecten worden effectief uit de kas geweerd en de AVS-installatie kan de lagere ventilatiecapaciteit van de luchtramen vanwege het gaas goed compenseren.”

Vast spectrum

De nieuwe lichtinstallatie met Philips Greenpower LED toplighting compact armaturen van onderzoekspartner Signify levert één spectrum in drie kleuren. Vorig jaar kon er nog worden geschakeld tussen twee (rood en blauw) en drie (rood, wit en blauw) kleuren, dit jaar ontbreekt die optie. “Dat was een bewuste keuze”, licht de projectleider toe. “Wit is weliswaar iets minder efficiënt, maar wel prettig voor zowel het gewas als de werkbaarheid in de kas. Verrood licht zorgt voor wat meer strekking en daar hebben wij geen behoefte aan, al kan het voor sommige rassen wel waarde toevoegen. Efficiënt telen is hier het doel, dus daar houden we aan vast. Op jaarbasis willen we niet meer dan 200 kW per m² voor belichting verbruiken.”

Rassenkeuze

De geteelde rassen zijn Chic en Pina Colada, dat beter bij het eerstgenoemde ras past dan Baltica. Delphy onderzoekster Lisanne Helmus: “Door die wisseling kunnen we de teelt beter afstemmen op de behoeften van Chic. Die kan nu drie dagen eerder de kortedagperiode in dan vorig jaar, want Baltica had negen tot tien dagen lange dag nodig in plaats van zes.”

Vanaf tweede teelt meer invloed LED

In de eerste teelt is het natuurlijke licht dominant en leveren de LED’s een bescheiden bijdrage. Vanaf de tweede teelt in week 44 krijgt de lichtinstallatie direct een grotere inbreng. Het in vergelijking met voorgaande jaren hogere lichtniveau rechtvaardigt iets meer planten per m². “Daar mikken we op, met behoud van de lichtbenutting door het gewas en de reactietijden”, vervolgt de onderzoekster. “We willen geen concessies doen aan de productkwaliteit, maar wel zien wat mogelijk is. Dat maakt de klimaatbeheersing en het behoud van bladkwaliteit des te uitdagender.”

Tekst: Jan van Staalduinen