Behalve een effect op biofilm kunnen reinigingsmiddelen effect hebben op het gewas, zowel positief als negatief. Dit hoeft niet altijd op te treden bij de toegepaste concentratie, maar ophoping van de stoffen in een emissieloze teelt kan zorgen voor concentraties die de schadegrens passeren, bijvoorbeeld natrium in chloorbleekloog.

In het project ‘Voorkomen en Bestrijden Emissies Kasteelten 2.2’ is gestart met het ontwikkelen van een testmethode. De testprocedure ontwikkelen we bij Wageningen University & Research per productgroep voor een emissieloze teelt. Hiermee is in te schatten in hoeverre toegevoegde producten (reinigings- en ontsmettingsmiddelen, groeistimulanten of substraatadditieven) schade kunnen veroorzaken in een emissieloze teelt bij oplopende concentraties, of dat er een positief effect optreedt.

Voedingsoplossing

In deze test gebruiken we kitjes waarbij middel en voedingsoplossing worden toegevoegd en ook zaden van verschillende gewassen (fytotoxkit). Deze zaden kiemen en vervolgens wordt de eventuele schade aan spruit en wortel beoordeeld. De tot nu toe uitgevoerde testen met verschillende producten met deze fytotoxkit geven een goed beeld van de eventuele schade bij een bepaalde concentratie. Dit project wordt mede gefinancierd door TKI Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Tekst: Ineke Stijger