Het project ‘Koffie in de kas’ van Wageningen University & Research heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe en robuuste verdienmodellen in ketens van glastuinbouwbedrijven met food, cosmetica en farmaceutische partijen.

Dit willen we bereiken door het analyseren van sleutelprocessen in de biosynthese van plant-based inhoudsstoffen en die kennis combineren met de ontwikkeling van de teelt van de bijbehorende gewassen. Een van de gewassen is koffie. Het voordeel van het telen in een kas is de mogelijkheid invloed uit te oefenen op allerlei plantprocessen door te combineren met diverse strategieën op het gebied van licht, temperatuur, daglengte, water en voeding. Op deze manier is het mogelijk de plant te sturen en daardoor ook verschillen aan te leggen om processen in de plant in beeld te brengen.

Optimalisatie teelt

De mogelijkheden om de kwaliteit en smaak van koffie via de teelt te beïnvloeden moeten in dit project duidelijk worden. Dat wordt gedaan door eerst de teelt van koffie in de kas te optimaliseren, om bloei en bessen te verkrijgen en daarna zal een analyse op de biosynthese routes van inhoudsstoffen worden gedaan en wordt informatie verzameld over de kansen van een duurzamere, meer bedekte teelt van koffie. De partners van dit project zijn de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Inno20, JDE, Rebel-Nature, Merck, Hogeschool Rotterdam en Oreon.

Tekst: Filip van Noort