Cherrytomaat Juanita heeft het uitstekend gedaan in de LED-proef bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Piet Hein van Baar van Philips Lighting meldt dat een productie van 38,6 kilo per m2 is gehaald, met een besparing van 30% op warmte ten opzichte van voorgaande proeven. In de praktijk liggen de producties bij de belichte teelt op
ongeveer 30 kilo per m2.

De plantspecialist vertelt dat na de goede start al snel duidelijk werd dat teveel energie besparen ten koste ging van gewasgroei en de snelheid van vruchtaanleg. Die strategie is dus aangepast, met een goed resultaat tot gevolg. Het productieniveau is volgens hem vooral te danken aan een hoge stengeldichtheid van 4,3 stengels per m2 gedurende de winter en veel uren belichten in het voorjaar. De tussenbelichting is nog gebruikt tot vijf weken voor het einde van de teelt. “De LED’s hebben hun meerwaarde laten zien in vitaliteit van het gewas. Tot aan het einde toe is de kwaliteit en productie van hoog niveau geweest”, legt hij uit.

Grip op smaak

In week 33 is weer een nieuwe proef geplant. Ook voor dit seizoen is gekozen voor het ras Juanita. De reden om deze proef voort te zetten is om nog meer kennis te vergaren over teeltstrategie in relatie tot smaak. Die was al van prima niveau, maar de proefnemers willen daar nog meer grip op krijgen. Van Baar is er weer klaar voor. Hij laat weten dat wat hem betreft het plafond nog niet is bereikt. “We gaan komend seizoen voor 40 kilo per m2 en alle aandacht voor excellente smaak.”

Top- en tussenlicht

De LED-installatie in deze proef bestaat uit 104 µmol/m2/s toplicht in combinatie met twee rijen tussenlicht van ieder 53 µmol, samen goed voor 210 µmol/m2/s. De teeltduur was in totaal 50 weken. Beide proeven zijn gestart op initiatief van Philips Lighting, samen met Delphy, De Ruiter, Svensson, Gremon Systems en Cultilene.

Tekst: Pieternel van Velden. Foto’s: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd