Dataplatformleverancier 30MHz en onderzoeks- en adviesbedrijf Delphy gaan een samenwerkingsverband aan. Daarbij zet het kennisbedrijf het dataplatform in als analysetool onder haar consultants terwijl het tegelijkertijd zelf teeltgerelateerde applicaties ontwikkelt. Die komen op hun beurt beschikbaar voor alle gebruikers van het platform in een appstore-achtige omgeving.

De eerste applicatie die gehost zal worden op het platform is de Climate Profiler. Hierbij wordt kennis van Delphy vertaald naar een applicatie die realtime teeltadvies geeft. De applicatie is ontwikkeld en ingezet gedurende de Autonomous Greenhouse Challenge afgelopen voorjaar, en inmiddels is uitgetest bij een aantal praktijkbedrijven.

Digitaliseringsstrategie

Aad van den Berg, manager van Delphy Digital, is blij met de samenwerking. “De samenwerking is eigenlijk vier jaar geleden al begonnen op projectbasis. En die werd intensiever door de Autonomous Greenhouse Challenge. Daarin hebben we de systematiek ontwikkeld om data-gedreven het klimaat aan te sturen. Het bijzondere is dat 30MHz niet bekend is met de tuinbouw. Hun kennis en kunde is complementair aan wat wij willen bereiken in onze digitaliseringsstrategie. Dit stelt ons in staat om onafhankelijk en betrouwbaar te blijven.”

Met minder middelen meer productie

CEO Sytse Zuidema van 30MHz stelt trots te zijn op de samenwerking: “We hebben allebei veel in de relatie geïnvesteerd. Dat heeft geleid tot vertrouwen en uiteindelijk in een contract. Onze partner is een enorm kennisbedrijf. En zij zullen steeds gedetailleerdere informatie gebruiken om het teeltproces te begeleiden. Met als resultaat dat telers met minder middelen meer productie kunnen draaien. En wij zorgen er voor dat proces via ons platform verder te brengen.”

Kennis ontwikkelen en toepasbaar maken

Delphy is met ruim 240 teeltexperts het kennisbedrijf voor ondernemers in alle plantaardige sectoren; zit er een blaadje aan, dan weten zij ervan. Blijvend kennis ontwikkelen en toepasbaar maken, nationaal en internationaal is het DNA en vormt de hoofdactiviteit. Van den Berg: “Onze experts dragen met een deskundig en onafhankelijk onderzoek en advies, gebaseerd op eigen kennisontwikkeling, bij aan het resultaat van onze partners. Onze strategie is om teeltkennis en -methoden steeds verder te ontwikkelen en toe te passen.”

Centraal dataplatform

30MHz biedt telers een centraal dataplatform dat gewassen bewaakt en analyseert. Door draadloze sensoren en verschillende andere gegevensbronnen aan te sluiten, verbeter je structureel je teeltstrategie en productieprocessen. Zuidema: “Ons platform garandeert continue toegang tot de gewasdata via pc, laptop, tablet of smartphone. Analyseer, bespreek en deel je klimaatgegevens en inzichten met werknemers, consultants en distributeurs wanneer je maar wil.”