Bij Ter Laak Orchids in Wateringen werken installateurs aan de afronding van de Daglichtkas van 5 ha, die eind maart in gebruik wordt genomen. Deze wijkt iets af van de proefkas van 0,4 ha die het bedrijf sinds 2014 in gebruik heeft. “Om de kas betaalbaar te houden, is gekozen voor een vereenvoudigde constructie”, zegt Richard ter Laak. “We kunnen daardoor minder warmte oogsten, maar nog altijd 40% energie besparen ten opzichte van een standaardkas.”

Het opvallendste verschil met de proefkas is het symmetrische dek. De proefkas beschikt door de asymmetrische constructie over een verlengd dek aan de zonzijde. De lange, dubbele dekramen bieden daardoor plaats aan drie fresnellenzen, die worden gebruikt om invallend zonlicht te bundelen en de warmte op ingenieuze wijze te kunnen oogsten. De achterliggende techniek hiervan is al eerder uitgebreid beschreven in vakblad Onder Glas.

Twee lenzen per ruit

“Het is een mooi systeem, maar de asymmetrische constructie vergt veel materiaal en arbeid. Dat maakt het concept wel kostprijsverhogend”, aldus Ter Laak. “Om de bouwkosten te drukken, hebben we in overleg met Technokas wat kleine concessies gedaan aan het oorspronkelijke ontwerp. Een symmetrisch dek is lichter en sneller te bouwen. De dekruiten zijn ook wat korter, waardoor er slechts plaats is voor twee fresnellenzen per raam. Daardoor kunnen we per vierkante meter iets minder warmte oogsten dan in de proefkas, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de lagere bouwkosten.”
Een tweede besparing werd gerealiseerd door te kiezen voor een vakmaat van 9 meter in plaats van 12.80 meter. De dubbele scherminstallatie, die in de proefkas over één dradenbed liep, beschikt nu over twee dradenbedden. “Dat maakt het eenvoudiger om de kouval op te vangen wanneer de doeken ’s ochtends opengaan”, licht Ter Laak toe.

Hybride groeilicht

De ondernemer meldt voorts dat de kas beschikt over een hybride groeilichtinstallatie en is aangesloten op het energiesysteem van het totale bedrijf, dat vanwege de nieuwbouw is uitgebreid met opslagtanks en warmtepompen.

Tekst: Jan van Staalduinen. Foto: Gerard-Jan Vlekke.

Gerelateerd