In de mei-editie van Onder Glas las ik over initiatieven om meststoffen te winnen uit biovergisting. Van Iperen en Van der Knaap zijn er al volop mee bezig. Niet veel later hoorde ik iemand op de radio vertellen over het mestoverschot in Nederland. Dat we flink moeten inzetten op winning uit dierlijke mest om kunstmest te vervangen. De strekking van het verhaal was dat bepaalde meststoffen zoals fosfaat, over tien jaar op zullen zijn.

Vervolgens las ik: ‘De totale wereldvoorraad aan fosfaat is naar schatting 3.600 tot 8.000 miljoen ton. Daarvan wordt jaarlijks zo’n 40 miljoen ton gewonnen uit fosfaatmijnen in Marokko, China en de VS. Het grootste deel gaat naar de VS waar het wordt verwerkt in fosfaatkunstmest (80%). Omdat de hoeveelheid fosfaat wereldwijd beperkt is, is het zinvol efficiënt met deze voorraad om te gaan.’

Ik betrap mezelf er op dat zo’n onderwerp voor mij nog vrij nieuw is. Heb ik iets gemist? Je eerste ingeving is vaak dat het niet zo’n vaart zal lopen. Maar het geeft toch te denken. Zijn de makers van dergelijke programma’s wel goed geïnformeerd, of maken ze het probleem groter dan het is?  Het verschil tussen 3.600 en 8.000 miljoen ton is toch een behoorlijke marge. En toch maakt het me een beetje onzeker, want hoe kom ik nu precies achter de feiten?

Wellicht zijn onze boeren beter ingevoerd in dit dossier, vanwege het fosfaatoverschot in de veeteelt. Maar als telers zouden we ook meer betrokken kunnen zijn bij dit onderwerp, dat nog een beetje ver van ons bed lijkt. Allemaal biologisch telen is niet de oplossing, maar een andere bemestingskoers zou ook wel eens de toekomst kunnen zijn van onze reguliere teelten. En daar kunnen boeren en tuinders elkaar misschien vinden.

Als ondernemer neem ik investeringsbeslissingen voor minimaal vijftien tot twintig jaar. Misschien moeten we ook meer gaan kijken naar het verbruik van eindige grondstoffen. Hoeveel meststoffen gooien wij ieder jaar in de container? Kunnen we meer energie steken in de ontwikkeling van het recirculeren van ons afval en zo het milieu minder belasten of zelfs ontlasten. Eigenlijk liggen er nog veel kansen in kringloopmest. Wat een mooi en veelzijdig vak hebben we toch!

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk