In opdracht van Agrimind heeft KUBO een aardbevingsbestendige tomatenkas van 2 hectare gebouwd in Japan. In de kas is de energiezuinige Ultra-Clima technologie van KUBO toegepast. Producent Kagome is exclusief afnemer en tevens nauw betrokken bij de teelt.

Kagome is een grote producent van tomaten in Japan. Kagome wilde een high-tech kas van 2 ha realiseren met Ultra-Clima technologie in Akeno-cho, Yamanashi Prefecture. De eerste gesprekken hierover vonden plaats in 2013. De keuze voor het systeem van KUBO stond al vroeg vast, maar de uitbesteding vond plaats via een tender, waarbij een Japanse kassenbouwer hoofdaannemer moest worden. Na meerdere selectieronden, waarbij KUBO nauw betrokken was, kreeg de bekende Japanse kassenbouwer Daisen Co. uiteindelijk de opdracht.

Strenge aardbevingseisen

De kas moest voldoen aan de strenge aardbevingseisen die gelden in Japan waardoor niet alleen de constructie, maar ook de fundatie de nodige aandacht kreeg. In juni 2014 is er een aanvang gemaakt met de fundatie. Vanwege de grondgesteldheid en de Japanse eisen was dit zwaar en tijdrovend werk. De bouw van de kas kon begin september aanvangen en eind december kon er worden geplant. Inmiddels is de tomatenoogst in volle gang.

“Voor KUBO was dit de eerste keer waarbij intensief werd samengewerkt met een Japanse kassenbouwer. Ondanks de cultuurverschillen en de door elkaar lopende activiteiten is de samenwerking toch buitengewoon goed verlopen”, aldus een woordvoerder van KUBO.

Bron/foto: KUBO.