Het onderzoek naar Het Nieuwe Telen bij paprika gaat nog een stapje verder dan vorig jaar. Drie energieschermen moeten helpen om nóg meer energie te besparen. Het vraagt lef en durf om beproefde teeltregimes los te laten, zowel van onderzoekers als van telers.

Ruim een maand geleden, op 1 december, is bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk het tweede seizoen van Het Nieuwe Telen (HNT) bij paprika van start gegaan. Dit jaar is gekozen voor het gele ras ‘Allrounder’. De resultaten van de proef worden namelijk vergeleken met het naastgelegen Quality Peppers van Maikel van den Berg, die hetzelfde ras teelt.

Nog minder energie

De energiedoelstellingen van deze proef zijn weer iets aangescherpt. Met extreem veel schermen is het energieverbruik vorig jaar op 17 m3 per m2 uitgekomen. Dit jaar ligt de energiedoelstelling nog lager, namelijk op 15 m3 per m2. Kanttekening daarbij is dat het IC een OCAP aansluiting heeft. Om die reden zal in deze proef extra aandacht zijn voor efficiënt CO2 verbruik. De streefwaarde in de proef is 800 ppm.
Onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen University & Research meldt dat vorig jaar de meeste energie in de eerste drie maanden is verbruikt. “We hebben ook een hele periode geen gas verbruikt, terwijl dat op praktijkbedrijven nog altijd 0,4 m3 per week is voor CO2.”
Om de energiedoelstelling te halen zullen de proefnemers dit seizoen nog meer moeten gaan schermen. Vorig jaar had de afdeling twee energieschermen, dit jaar zelfs drie (Luxous 1147 FR), een enkel en een dubbel scherm. Het dubbele scherm is zo gemonteerd dat er een spouw ontstaat van ongeveer 5 cm. Dit dubbele scherm zal vooral in de beginperiode veel dicht liggen, dus aan het begin en einde van de dag en de nacht, met name op momenten dat lichtverlies nog acceptabel is.

Eigen visie

Maikel van den Berg ziet de proef wekelijks, al vanaf het begin. “Ik vond het resultaat vorig jaar verassend”, vertelt hij. “We hebben als telers altijd het idee dat het scherm open moet om een actief gewas te krijgen, maar bij HNT lukt dat ook. Dit jaar gaan we op ons bedrijf met kleine stapjes ook meer schermen. Het is daarbij de kunst om deze nieuwe inzichten toe te passen, maar daarbij niet teveel van onze eigen visie af te wijken.”
Van den Berg kan de proef nu één-op-één vergelijken met de situatie op zijn eigen bedrijf. Toch zijn er ook verschillen. “In deze afdeling van het IC is het tamelijk droog. Op onze tuin hebben we meer vocht dat optrekt uit de grond. Inmiddels hebben we wel een folie en een gronddoek neergelegd. Ik ben dus erg benieuwd hoe beide gewassen zich zullen ontwikkelen.” De paprikateler vindt zijn deelname aan de BCO leerzaam. “Maar het is ook best ingrijpend om te zien wat hier gebeurt. Daardoor durf je iets grotere stappen te nemen.”

Meer inzicht

De netto stralingsmeter, die vorig jaar is geïnstalleerd, is intussen gekoppeld aan de klimaatcomputer en kan meelopen in de regeling. Verder hangt er een camera die koptemperatuur en gewastemperatuur meet. Lisanne Schuddebeurs van Delphy IC: “We willen meer inzicht krijgen, met name hoe de gewastemperatuur verloopt.”
Jantineke Hofland-Zijlstra zal de proef monitoren op ziekten, vooral binnenrot. Die schimmelziekte trad vorig jaar nauwelijks op, alleen op het einde van de teelt. Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van EZ, LTO Glaskracht, Ludvig Svensson en Grodan.

Tekst en foto’s: Pieternel van Velden