Bij het groeiproces van planten is water een onmisbaar element. Water is nodig voor verdamping, aanvoer van nutriënten en water is belangrijk voor het groeiproces zelf. Sterker nog, de meeste soorten planten en vruchten bestaan voor 90% uit water. Water is dus een belangrijke factor in het teeltproces. De glastuinbouw verbruikt ook veel water, grotendeels als gietwater om onze gewassen te laten groeien. Maar wat is waterkwaliteit?

Als we het over waterkwaliteit hebben met vakgenoten, dan gaat dit meestal vooral over de vraag of het gietwater schoon genoeg is. Of het geen organische vervuiling bevat, of te hoge waardes van elementen die niet door de plant kunnen worden opgenomen. Daardoor ontstaat op termijn immers ophoping van deze stoffen in het substraat, hetgeen de opname en het groeiproces van een gewas kan belemmeren. Ook is er veel aandacht voor ontsmetting van water middels diverse technieken. Manieren om verspreiding van bacteriën, schimmels en plantenziektes via watergift te voorkomen. We hebben in het verleden geleerd dat het goed op orde hebben van waterkwaliteit heel belangrijk is voor een geslaagd en betrouwbaar teeltproces. Goed water is dus vooral schoon water.

Zuurstof gehalte in het water van belang

Projecten waarbij ik de laatste tijd betrokken ben, hebben mij geleerd dat er op het gebied van waterkwaliteit nog veel te leren is. Met name het zuurstofgehalte van het gietwater heeft grote invloed op de mate waarin een gewas nutriënten kan opnemen. Dit wordt veroorzaakt door meer activiteit van microbiologie in het substraat. Als dit proces goed loopt, groeit er vrijwel altijd een weerbaarder gewas dat minder gevoelig is voor schimmels. In de meeste gevallen verbeteren ook productie en kwaliteit van de oogst. Ik heb zelf het idee dat er op dit gebied nog veel te leren en te verbeteren valt en dat binnen dit gebied, met wat meer aandacht en soms beperkte investeringen, nog veel winst te boeken is. Ik heb al praktijkproeven gezien waar door meer aandacht voor het zuurstofgehalte in het water 10 tot 15% groeiwinst werd behaald.

Weet u voldoende van uw gietwaterkwaliteit?

Heeft u zelf goed in beeld hoe het met de kwaliteit van uw gietwater gesteld is? Het regelmatig meten van het zuurstofgehalte van het gietwater bij de druppelaar of sproeier van de regenleiding, kan al veel inzicht geven. Vergelijk de meetcijfers van metingen in bijvoorbeeld vers water en drainsilo, met meetresultaten bij druppelaar of sproeier. Waterleidingen zijn vaak vervuild met aangroei van algen. Deze aangroei gebruikt veel zuurstof. Die situatie kan door het schoonmaken van leidingen vaak behoorlijk worden verbeterd. Ook de inzet van een extra beluchtingsunit of van biologische filtertechniek kan het zuurstofgehalte in het water vaak behoorlijk en betrouwbaar verbeteren. Heeft u de kwaliteit van uw gietwater voldoende in beeld?

Tekst: Peter Klapwijk, 2harvest. Foto: Fotostudio G.J. Vlekke/Fotovak B.V.

Gerelateerd