Vanaf 1 januari 2016 gaat potplantenkwekerij Ammerlaan in Pijnacker aardwarmte leveren aan 470 appartementen, een primeur voor Nederland. Het leidingnet, met een lengte van 2,8 kilometer, is aangelegd door VB Projects.

De aanleg van het warmtenetwerk naar 470 appartementen van woningcorporatie Rondom Wonen in Pijnacker-Noord is afgerond en de verschillende onderdelen worden op dit moment getest. De woningen gaan warmte afnemen van 65ºC, een temperatuur die lager ligt dan het water van de huidige HR ketels. Om de woningen goed te kunnen verwarmen, worden de radiatoren vervangen door laagtemperatuur radiatoren met een groter warmteafgiftevermogen. De warmtelevering zal officieel vanaf 1 januari 2016 starten.

Overstap naar aardwarmte

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle energie die in de gemeente wordt gebruikt fossielvrij moet zijn en lokaal opgewekt en/of door middel van restwarmte wordt geleverd.
Met de overstap van gas naar aardwarmte wordt 622 ton CO2 minder uitgestoten, dit is een besparing van 95%. En met een verlaging van 54% van de schadelijke NOx-uitstoot verbetert ook de luchtkwaliteit in de omgeving van de wijk Pijnacker-Noord.

Vermindering CO2-uitstoot

Al in 2010 realiseerde Ammerlaan een succesvolle aardwarmteboring. Een jaar later verzorgde het bedrijf een aansluiting voor het sport- en zwemcomplex De Viergang en het Stanislascollege. Tevens zijn er nog een tiental andere tuinders aangesloten op het aardwarmtenetwerk, waarop in de komende jaren meerdere duurzame warmtebronnen kunnen worden aangesloten.
In 2014 leverde de geothermiebron het equivalent van 47,5 miljoen m³ aardgas aan warmte. Ammerlaan realiseert met dit netwerk een CO2-reductie van 7.000 ton, en nog eens 622 ton met de 470 appartementen in Pijnacker-Noord.

Bron: Kwekerij Ammerlaan/Gemeente Pijnacker-Nootdorp, beeld: Rondom Wonen