Bemisia tabaci is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Op veel bedrijven is er gedurende het hele jaar door een infectie aangetroffen. Bemisia is het kleinere en wat geler gekleurde broertje van de bekende kaswittevlieg.

Deze plaag kan in alle gewassen voorkomen en wordt gemakkelijk over het hoofd gezien maar kan grote schade aanrichten doordat ze zeer lastig te bestrijden is. Bij hoge temperaturen kan de ontwikkeling zeer snel gaan.

Resistentie

Een goede en gerichte scouting in het gewas is de eerste stap om te constateren in welke mate deze plaag ook in uw gewas aanwezig is. De bestrijding is lastig, zowel biologisch als chemisch. Sluipwespen geven de voorkeur aan de grotere kaswittevlieg en de Bemisia ontwikkelt gemakkelijk resistentie tegen de gebruikelijke chemische middelen zoals Oberon, Admiral, Gazelle of Calypso. Schimmelpreparaten zoals Preferal zijn echter niet gevoelig voor resistentieontwikkeling en werken even goed op Bemisia als op wittevlieg. Een effectieve spuittechniek is eveneens een belangrijk aandachtspunt, juist omdat Bemisia zich over de hele plant bevindt en echt moet worden geraakt.

Meer informatie: Biobest Nederland, stand 118, Tuinbouw Relatiedagen Venray.