Voor het project ‘LED licht bij zonlicht’ deed Wageningen University & Research (WUR) onderzoek naar de effecten van lichtkleuren op gewassen, wanneer LED-verlichting wordt aangevuld met daglicht. Uit dit onderzoek bleek dat de toevoeging van verrood licht negatieve effecten heeft op de chrysantenteelt.

Om de invloed van verschillende lichtkleuren op zowel gewasgroei als -ontwikkeling te onderzoeken, plantte WUR in september 2018 vier chrysantenrassen (Baltica yellow, Pimento, Radost en Zembla cream) in het Innovatie- en Demonstratie Centrum LED belichting (IDC LED).

Winterse omstandigheden

Tijdens het onderzoek bootste WUR winterse omstandigheden in de kas na; circa 80% van het licht in het IDC LED is afkomstig van LED-belichting en de overige 20% komt van de zon. WUR plaatste de chrysantenstekken onder zeven lichtspectra die verschilden in de verhoudingen blauw, groen, rood en verrood licht.

Eerste verschillen

De eerste verschillen tussen de gewassen waren al snel na het inzetten van de lichtbehandelingen zichtbaar. Bij de behandelingen met verrood licht werden de takken van de chrysantenplanten langer en bleef de bladkleur lichter. Bij de inzet van extra blauw licht (25%) was de bladkleur juist donkergroen.

Weinig onderlinge verschillen

Voor het onderzoek oogstte WUR de takken van de chrysantplanten destructief op het moment dat er minstens drie open bloemen waren. Voor de vier verschillende chrysantensoorten was er weinig verschil op het gebied van uitgroeiduur, taklengte en takgewicht tussen de behandelingen met rood/blauw (95/5%), rood/hoog blauw (75/25%) en rood/blauw/groen (75/10/15%).

Negatieve impact verrood

Bij behandeling van de gewassen met verrood licht bleken de takken het langst, vormden er meer bladeren, was de reactietijd langer en de bloemopbouw niet goed. De conclusie van deze resultaten is dat de toevoeging van verrood licht niet is aan te bevelen in de chrysantenteelt.

Basis volgend project

De resultaten van het project ‘LED licht bij zonlicht’ zijn direct gebruikt bij de keuze van LED-belichting voor een volgend project: ‘Met LED naar een perfecte chrysant’. Op basis van de resultaten kozen de onderzoekers ervoor om naast de aanwezige rood/blauwe LED-modules ook modules op te hangen met daarin rood, blauw en wit licht. Deze modules vervangen de SON-T installaties die eerder werden gebruikt.

Bron: Kas als Energiebron. Foto: Kees Weerheim, WUR.

Gerelateerd