In de afgelopen jaren is de belangstelling voor LED-belichting onder chrysantentelers flink toegenomen. In eerste instantie in hybride belichtingssystemen, dus LED als aanvulling op de bestaande SON-T-belichting, maar nu ook als full LED. Bij de keuze van het LED-belichtingssysteem hebben telers vragen ten aanzien van het lichtspectrum, met name op gebied van sturing van de strekking en reactietijd. De vrees is dat in de winter chrysanten te kort kunnen blijven. Daarom wordt bij toepassing van full LED gezocht naar mogelijkheden om de strekking bij chrysant te sturen met het lichtspectrum.

In het najaar van 2021 is er bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research spectrum onderzoek gedaan met vier chrysantenrassen. Daaruit bleek dat de taklengte heel goed te stimuleren is door aan het einde van de dag na te belichten met 30 minuten 20 μmol/m².s verrood licht. Verder leidde dit tot een versnelling van de teelt met enkele dagen en minder sprot onder in het gewas. Vergelijkbare resultaten zijn daarna ook gevonden bij het project “De Perfecte Chrysant”.

Taklengte sturen

De vraag is nu of eenzelfde effect bereikt kan worden met een lagere intensiteit of een kortere periode verrood licht. Dit zouden goede stuurmechanismes zijn om naar behoefte de taklengte te kunnen sturen. Een andere vraag is of het verrood licht aan het einde van de dag gedurende de hele teelt nodig is, of dat toepassing gedurende de eerste periode van de teelt voldoende is.

Intensiteit verrood licht

Om deze vragen te beantwoorden, is in mei 2022 gestart met de teelt van vier chrysantenrassen onder 200 μmol/m².s full LED. In het IDC LED werden winterse condities nagebootst, waarbij de kas werd gekoeld en het aandeel van het zonlicht in de teelt 20% was en het aandeel LED-licht in de totale lichtsom 80%.
Er zijn reeksen behandelingen aangelegd, waarbij de intensiteit van het verrode licht aan het einde van de dag 20, 10 en 5 μmol/m².s was, en er gedurende 10, 20 of 30 minuten aan het einde van de dag verrood licht gegeven werd. Daarnaast werd er in het basisspectrum gedurende de hele dag gevarieerd met de percentages groen en verrood licht en werd er geteeld bij een lagere lichtintensiteit (100 μmol/m².s).

Takken eerder oogstbaar

Vanaf week 28 konden we de planten van het ras Chic oogsten. De bloemtakken van Magnum, Pina colada en Baltica volgen binnenkort.
De eerste resultaten laten zien dat de behandeling met “einde van de dag” verrood een aantal dagen eerder oogstbaar zijn dan zonder verrood licht. Maar als het verrode licht alleen gedurende de eerste weken van de teelt wordt gegeven, is dit effect minder dan wanneer we de behandeling met “einde van de dag” verrood gedurende de hele teelt geven.
In de komende weken worden alle takken geoogst, en verzamelen en analyseren we de resultaten ten aanzien van taklengte, gewicht, hoeveelheid sprot en lichtbenuttingsefficiëntie.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

Tekst: Anja Dieleman