Het jaar 2019 is alweer enkele maanden oud en ieder jaar zien we in de eerste maanden van het jaar weer min of meer dezelfde problemen terugkomen. Geen licht betekent geen komkommerweer, dus dat zien we de afgelopen weken in de gewassen. De groei is op de meeste bedrijven zeer minimaal, doordat er vaak te veel vrucht aan de plant hangt. Oorzaak is dat er gewoon te veel vruchten zijn aangehouden!

Door de tegenvallende lichtniveaus zien we toch vaak weer een grote hoeveelheid vruchten per m2 hangen. Vooral bij de plantingen van eind januari, bij de traditionele en hogedraadteelten. De groei van de ranken en koppen is hierdoor zeer minmaal en dreigt er op enkele bedrijven zelfs uit te gaan. Door het mooie weer in februari zien we ook bij de belichte hogedraadteelten dat er destijds te veel bladeren zijn afgesplitst – en idem vruchten – door het om en om snoeien. Aangezien dit door plantregistratie snel inzichtelijk te maken is, rest er in dit geval vaak maar één remedie: lichter oogsten om balans en groeikracht in de plant te houden. De kop moet immers voldoende sterk blijven.

Twee oksels leeg

Als telers toch gewicht willen blijven oogsten, dan is in de toekomst bij te veel vruchtaanleg (gevolg van bladafsplitsing) te overwegen om minimaal eenmaal twee oksels leeg te maken in plaats van om en om een vrucht aan te houden. Bij de belichte hogedraadteelt komkommer zien we dit jaar dat er soms meer dan 24 vruchten per m2 hangen en dat is te veel. Uitgroeiduur is dan vaak meer dan 20 dagen en dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de vrucht.
Ligt er een groeibuis bij de oogstbare komkommers, dan is het advies deze buis toe te passen met een maximum van 45-55ºC, afhankelijk van de kracht van het gewas. In de avonduren enkele uren minder tot niet toepassen om de vruchtgroei iets te sturen.

Broeikoppen

Bij de vroege plantingen van december en begin januari zien we bovenstaande problemen veel minder. Rankbelasting is vaak minder en dan is de groei momenteel ook veel beter. Door de zwakke groei zien we dat in alle teelten wel iets (tot veel) broei aanwezig is. Bij de hogedraad is zelfs in geringe mate sprake van broeikoppen. De opname van calcium is minimaal, maar klimaat en rasgevoeligheid spelen ook een grote rol.
Bij broeikoppen blijft het zaak om het klimaat aan te passen. Er moet meer vocht worden afgevoerd in de avonduren, bij het dichtgaan van het schermdoek (de nachten kunnen immers qua temperatuur nog laag zijn). In de ochtenduren is het zaak te zorgen voor actieve koppen en geen kouval realiseren door het scherm te vroeg open te laten gaan. Werken met kieren leidt vaak tot temperatuurverschillen, maar in de avonduren en in de morgen, als er nog straling is, kan deze methode wel werken.

Heldere nachten

Het advies is om vocht af te voeren door middel van luchten en condensatie. Let bij heldere nachten op voor te lage planttemperaturen in de avond en ochtend; het scherm eventueel eerder dicht doen en later openen en zorgen voor vochtafvoer door te luchten boven het scherm in combinatie met eventueel een kier in het scherm.

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting.

Gerelateerd