‘Een goed begin is het halve werk’ is mooi om te zeggen zo aan het begin van 2019. Een goed begin in de tuinbouw is de waterkwaliteit. In Nederland zijn we in het algemeen gezegend met veel water van goede kwaliteit, al was het de laatste zomer toch even anders. Het wordt op zo’n moment wel duidelijk hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn als de hoeveelheid water niet valt zoals we gewend zijn. In het buitenland is schaarste aan water vaker aan de orde en zijn lagere producties voor een groot deel daaraan te wijten.

Ik durf de stelling wel aan dat Nederland, met de rivieren en regens, haar positie als agrarisch land in de eerste plaats te danken heeft aan de beschikbaarheid van veel en goed water en hoe wij daarmee omgaan. Op dit ogenblik regent het volop in Nederland en sneeuwt het overmatig in het Alpengebied. De rivieren staan ook weer op een normaal peil. We zijn dus de komende maanden verzekerd van goed water. Volle bassins dus, met heerlijk water.

Anaerobe omzettingen

Toch kwam ik onlangs bij een situatie waar het water uit het bassin niet werd vertrouwd. En dat is toch opmerkelijk. De verdenking lag bij een verkeerde pH, mogelijke ziektekiemen of residu van ingewaaide gewasbeschermingsmiddelen, maar deze bleken niet logisch. Toch is de weggroei van jonge planten aarzelend.
Wat ook niet altijd is te verklaren, maar wel een bekend gegeven, is dat het onderuit het bassin halen van water niet goed is. Het slib op de bodem, dat zich kan vormen van afgestorven algen en rottende bladeren van omliggende bomen, is niet ongevaarlijk. Bij anaerobe omzettingen kunnen toxische stoffen worden gevormd die bij een laag aanzuigpunt meegaan met het gietwater. Het water-inzuigpunt was omlaag gezet vanwege het lage peil van het bassin vorig jaar.

Mijn advies

De boodschap is om niet te vergeten om het aanzuigpunt weer op een hoger niveau te zetten als het bassin weer vol raakt en onderin de anaerobe omstandigheden zich weer voordoen. Beluchting van bassins helpt ook, maar het kost tijd voordat al het slib is weg geoxideerd.

Tekst: Geerten van der Lugt, adviseur gewas, water en plantvoeding.

Gerelateerd