LTO Glaskracht Nederland lanceerde op 14 september tijdens de afscheidsreceptie van voorzitter Nico van Ruiten haar toekomstrichting en ambities voor de komende 20 jaar. Kernbegrippen in die visie zijn ‘circulaire glastuinbouw’ en ‘circulaire kas’.

De afgelopen maanden formuleerde LTO Glaskracht Nederland samen met een aantal leden visiedocumenten voor Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. Onder de titel Verantwoorde Glastuinbouw koerst de brancheorganisatie af op een verdere verduurzaming en vergroening van de sector. Daarmee wil zij anticiperen op belangrijke onderstromen in de samenleving van vandaag en morgen. Directeur Ruud Paauwe: “LTO Glaskracht Nederland kijkt meer dan voorheen van buiten naar binnen. We stimuleren onze leden dat ook te doen. Alleen dan blijft de sector een speler in plaats van een speelbal te worden”. Met de visies gaat de organisatie de komende tijd het land in: LTO Glaskracht on tour.

Voorwaarts Mars

Op basis van de visiedocumenten schreef Tom Bade het boek ‘Voorwaarts Mars: over de circulaire kas als kans voor de toekomst’. Op basis van ruim dertig interviews met ondernemers, deskundigen en bestuurders maakte de auteur een inspirerend verhaal over de circulaire kas. Een kas die zich ontwikkelt tot een duurzaam productie-ecosysteem met de reis naar Mars als metafoor.
Het eerste exemplaar werd door aftredend voorzitter Nico van Ruiten overhandigd aan Sjaak van der Tak als symbolische voorzittersoverdracht. Van der Tak is nog tot 1 oktober burgemeester van de gemeente Westland. Daarna treedt hij officieel aan als voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

Download het e-boek ‘Voorwaarts Mars: over de circulaire kas als kans voor de toekomst’.

Bron: LTO Glaskracht Nederland. Foto: Fotostudio G.J. Vlekke/Fotovak B.V.

Gerelateerd