De ledenraad van LTO Nederland heeft vandaag Sjaak van der Tak tot nieuwe voorzitter benoemd. Van der Tak gaat zich samen met de 35.000 leden van LTO hard maken voor een toekomstgericht agrarisch Nederland. Drie jaar lang vertegenwoordigde hij de tuinbouw als voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

“Nederland mag ongelofelijk trots zijn op onze sterke en wereldwijd geroemde land- en tuinbouwsector. Ons ondernemerschap is ingebed tot in de haarvaten van de samenleving en met onze innovatiekracht zijn we altijd onderdeel van de oplossing. Boeren en tuinders hebben Nederland groot gemaakt. Door de verbinding te zoeken – als boeren en tuinders onderling, maar óók met onze ketens, maatschappij en politiek – blijven we werken aan een sterk agrarisch Nederland. Ik ben vereerd daar een bijdrage aan te mogen leveren,” zegt Sjaak van der Tak.

Grote onzekerheid

De nieuwe voorzitter ziet diverse uitdagingen voor de sector: “Het ondernemerschap in onze sector is fantastisch. Maar het is geen makkelijke tijd voor onze boeren en tuinders. De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee de onzekerheid over de toekomst, over onze ruimte om te ondernemen. Voor het bedrijf, voor de volgende generatie. Dat maakt het des te belangrijker om samen te werken. Aan financieel gezonde bedrijven, aan verantwoord ondernemerschap, aan maatschappelijk draagvlak. Ik verheug me er op daar met onze leden het gesprek over aan te gaan!”

Verbinder

Wim Bens (ZLTO), Dirk Bruins (LTO Noord) en Léon Faassen (LLTB) vormden als bestuursleden van LTO Nederland samen met een delegatie uit de Ledenraad de vertrouwens- en begeleidingscommissie: “De leden van LTO waren in de enquête over de nieuwe voorzitter helder: er is behoefte aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld, iemand met hart voor de zaak die zich assertief inzet voor een toekomstbestendige sector. Met zijn bestuurlijke ervaring en netwerk, maar vooral zijn passie voor het ondernemerschap in de land- en tuinbouw, weten we zeker dat het voorzitterschap van LTO Nederland Sjaak op het lijf is geschreven.”

Hart voor de sector

Van der Tak is voor een periode van drie jaar benoemd en start op 1 januari 2021. Hij is op dit moment voorzitter van Glastuinbouw Nederland en dus geen onbekende binnen de LTO gelederen. De afgelopen drie jaar heeft hij onder meer bijgedragen aan de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord en het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Hij is een fervent bezoeker van leden, om zo direct van ondernemers te horen hoe zij hun toekomst zien en wat ze daarvoor nodig hebben. Daarvoor was hij dertien jaar burgermeester van tuinbouwgemeente Westland en acht jaar wethouder in de werkstad Rotterdam.

Fascinatie voor glastuinbouw

Als burgemeester van gemeente Westland maakte hij kennis met de dynamische glastuinbouwsector. Bij zijn aantreden als voorzitter van Glastuinbouw Nederland, voorheen LTO Glaskracht, groeide zijn fascinatie voor de glastuinbouw snel. Van der Tak vertegenwoordigde de glastuinbouw tot op heden in politieke en maatschappelijke discussies en schuwde de confrontatie met andere schakels in de keten niet. Naast de dossiers water, plantgezondheid, energie en arbeid maakte hij zich het afgelopen jaar hard voor eerlijke ODE-tarieven voor glastuinbouwbedrijven.

Reactie Glastuinbouw Nederland op vertrek voorzitter Sjaak van der Tak:

‘Vertrouwen in intensivering samenwerking met LTO Nederland’

 

Glastuinbouw Nederland feliciteert haar voorzitter Sjaak van der Tak van harte met zijn benoeming tot nieuwe voorzitter van LTO Nederland. “De competenties waar LTO naar op zoek was, hebben wij de afgelopen jaren nadrukkelijk terug gezien bij onze voorzitter”, zegt directeur Ruud Paauwe namens Glastuinbouw Nederland in een eerste reactie. “Sjaak is een verbinder, een gedreven bestuurder met veel kennis van zowel de agrarische sector als de politiek. Wij gaan zijn vakmanschap en netwerk zeker missen.”

 

Het nieuws van de overstap van Van der Tak naar LTO Nederland kwam ook voor bestuur en medewerkers van Glastuinbouw Nederland als een verrassing. “Wij gunnen hem deze stap uiteraard van harte, maar Sjaak laat ons wel met een pittige uitdaging achter”, zegt Paauwe.
Op zeer korte termijn wordt de procedure gestart om te komen tot benoeming van een nieuwe voorzitter voor Glastuinbouw Nederland. “Dit traject zal zorgvuldig worden ingezet en uiteraard zorgen we voor een goede overgangsperiode.”

 

Intensivering samenwerking
LTO Nederland heeft bekendgemaakt dat Van der Tak met ingang van 1 januari hun nieuwe voorzitter is. Onlangs gaf hij in een column in vakblad Nieuwe Oogst en een interview in vakblad Boerderij aan dat boeren en tuinders intensiever moeten samenwerken bij de aanpak van enkele belangrijke dossiers. Glastuinbouw Nederland vertrouwt erop dat de intensivering van de samenwerking tussen beide belangenorganisaties ook daadwerkelijk tot stand komt.