Vorig najaar liet tomatenkwekerij Roots Growers (toen nog Rimato) hun drukgecompenseerde waterdruppelaars doormeten op een locatie in Honselersdijk. Met behulp van een mobiele meetinstallatie werden ter plaatse de waterafgifte, openingsdruk en sluitingsdruk gecontroleerd. De uitkomsten van de steekproef resulteerden in het vervangen van alle druppelaars in één afdeling tijdens de teeltwisseling in week 26.

“Door het jaar heen doe je er alles aan om het watersysteem schoon te houden, zodat alle planten evenveel water en voedingsstoffen ontvangen. Kwaliteitscontrole en preventief onderhoud aan het systeem zelf horen ook bij die routine. Door slijtage of andere oorzaken kunnen bepaalde onderdelen na verloop van tijd minder goed gaan functioneren en dat willen wij als het even kan voor zijn.”
Aan het woord is teeltmanager Luc van der Knaap van tomatenkwekerij Roots Growers, die op 1 januari dit jaar ontstond uit een fusie van de kwekerijen Rimato uit Honselersdijk en Oussoren Trostomaten uit Zevenhuizen. De beide familiebedrijven werkten al op enkele gebieden samen, onder andere in telersvereniging Prominent. Roots Growers teelt (hoofdzakelijk) mini troscherrytomaten en grove trostomaten op vier locaties, die samen 26 ha kassen omvatten.

Ter plaatse doormeten

Vorig najaar liet Van der Knaap de druppelaars in twee kassen in Honselersdijk doormeten. Dat gebeurde door (water)technisch partner Stolze uit Maasdijk, die daarvoor een mobiele meetinstallatie met een voorraadvat en een pompje heeft ontwikkeld. “Het is een klein apparaat, waarop je de druppelaar aansluit. Vervolgens meet hij de waterafgifte en de openings- en sluitingsdruk”, legt accountmanager Menno Ruigrok uit. “Het voordeel van ter plaatse meten is dat je dicht bij het systeem en de klant zit. Je kunt direct nader onderzoek doen of met de klant in gesprek gaan als daar aanleiding voor is.”

Steekproef en rapportage

Het is niet noodzakelijk alle druppelaars door te meten. Een representatieve steekproef van 5-10 druppelaars per kraanvak, afkomstig van verschillende leidingen en afstanden in de leiding, volstaat om een goede indicatie te krijgen. De uitkomsten worden gepresenteerd in een rapport met de theoretische of streefwaarden en de werkelijk gemeten waarden.
“Wanneer er geen opvallende waarnemingen zijn, kunnen we daarmee volstaan”, vervolgt Ruigrok. “Als we gekke dingen tegenkomen, zoals nalekken of slecht openen en sluiten van het membraan, maakt onze medewerker de slang en druppelaar open om te zien wat er aan de hand is. Soms zijn membranen voorin het systeem aangetast door restanten van chloor of functioneren druppelaars verderop in het systeem minder goed door opgehoopt vuil. Dat zou een reden kunnen zijn om behalve de druppelaar ook de werkwijze nog eens tegen het licht te houden.”

Druppelaars in één kas vervangen

Uiteindelijk overhandigt de watertechnisch specialist zijn meetrapport aan de klant, inclusief een advies op maat. Van der Knaap: “In de jongste kas lagen de meetwaarden dicht bij elkaar en bij de streefwaarden. Daar hoefde niets te gebeuren. In de kas met oudere druppelaars  vonden we de spreiding net iets te groot. Daarom hebben we besloten om de druppelaars in die kas allemaal te vervangen tijdens de teeltwisseling, die in week 26 plaatsvond. Nu weten we zeker dat de watergift in de lopende teelt homogeen is en dat elke plant krijgt wat hij nodig heeft.”

Tekst: Jan van Staalduinen