In de teelt van snijanthurium kan het wegbreken van jong blad een aanzienlijke groeiversnelling geven. De uitgroei van jong blad kost veel energie en door het jonge blad in een vroeg stadium weg te breken houdt de plant energie over. Daardoor neemt de groeisnelheid toe en worden de bloemen groter. 

We weten inmiddels wel dat je niet te lang door kunt gaan met het wegbreken van het jonge blad. In het verleden braken telers soms wel negen of tien maanden achtereen het jonge blad weg. We weten intussen dat dit ten koste gaat van de bloemkwaliteit en uiteindelijk ook ten koste van de vitaliteit van de plant. Daarom doen zij dit nu vaak tijdelijk, als gerichte sturingsmaatregel. Veel snijanthurium bedrijven werken daarom nu met een jaarplanning voor gewasonderhoud. Hierin staat per cultivar en per plantvak aangegeven in welke maanden er jong blad wordt weggebroken en in welke maanden het jonge blad mag uitgroeien, al dan niet gehalveerd.

Hoge productie in oktober

Bij het opstellen van een dergelijke jaarplanning moet je rekening houden met verschillende zaken. Ten eerste wil iedereen graag een zo hoog mogelijke productiepiek in oktober. Hiervoor is het nodig om rond weeknummer 30 – 32 te starten met het wegbreken van het jonge blad en hier tot begin oktober mee door te gaan.
Verder is het belangrijk om in het najaar en in de winter geen glazige bloemen te krijgen. Hiervoor moet je juist weer op tijd stoppen met jong blad wegbreken. Bij sommige soorten, zoals onder andere Calisto, is dat al rond half september. Langer doorgaan met jong blad wegbreken geeft bij deze cultivars onherroepelijk glazige bloemen in december en januari.

Stimuleren ontwikkeling zijscheuten

Een derde reden om jong blad weg te breken is het stimuleren van de ontwikkeling van zijscheuten. Hierbij is het van belang dat er voldoende licht is, namelijk PAR-sommen van gemiddeld minimaal 8 mol per dag.
Ook is het belangrijk dat de planten voldoende blad hebben. Staan de planten te kaal, dan is er onvoldoende bladoppervlak om een groot assimilatenoverschot te creëren, en dat is nu juist de basis voor de ontwikkeling van zijscheuten. Zelfs met het zonnige weer van begin maart halen de meeste bedrijven nu nog geen PAR-sommen van 8 mol of meer. Het is dus nog te vroeg om jong blad te gaan breken voor de ontwikkeling van nieuwe zijscheuten. Hiermee kun je pas vanaf begin april starten.

Gewasstand is bepalend

Let wel op, want hoe goed de jaarplanning voor gewasonderhoud ook is uitgedacht, uiteindelijk is de gewasstand bepalend voor wat wel of niet mogelijk is. Wanneer de bladkwaliteit van het oude blad achteruitgaat, kun je niet doorgaan met het wegbreken van het jonge blad. Heeft een gewas matige wortels of een matige groei, breek dan nooit het jonge blad weg.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende