De eerste onbelichte tomaten zijn inmiddels geplant, die teelt komt stilaan weer van de grond. De telers van belichte tomaten zitten in een uitdagende periode waarin de watergift extra aandacht vereist. Generatief sturen kan door een gerichte watergift, maar daarin worden nog regelmatig fouten gemaakt. Een stukje intering is erg belangrijk.

Geef je op dit moment van de teelt te veel water op de verkeerde momenten, dan wordt de plant te vegetatief. Bij voldoende intering krijg je uiteindelijk meer vruchtgroei. Hogere EC’s betekent meer voeding voor het blad en een betere vruchtkwaliteit. Wil je generatief sturen bij een trostomaat als het ras Merlice, dan is het streven een EC van 5 tot 5,5 in de mat. Kijk je naar de specifieke teelt van smaaktomaten dan moet de EC 8 zijn of hoger. In de praktijk zie je dat dit ondertussen de gangbare aanpak is geworden.

Sturing

Zoals gezegd is intering van groot belang; 15 volume% is daarbij het streven. Het is belangrijk dat de mat het vochtigste is overdag en het droogste in de ochtend. Dat betekent watergeven tussen 1 uur na zon op tot 3 uur vóór lampen uit. Is de intering desondanks te groot, dan is het zaak om in de nacht water te geven. Voor een vegetatieve sturing in de belichte nacht, voor een generatief gewas in de donkere nacht. Deze aanpak geldt zeker tot 1 februari, of wellicht zelfs tot 1 maart.

Drain

Belangrijk is verder om 30 tot 35% drain te maken, want in deze periode geeft dat in absolute hoeveelheden nog weinig drain. Voldoende drain is nodig om een goede spoeling en verversing van de mat te bewerkstelligen, waardoor we een juiste EC en pH kunnen realiseren.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy.

Gerelateerd