Energie is al maanden het gesprek van de dag. Voor telers zijn de dagelijkse veranderingen bijna niet meer bij te benen. Vooral als het gaat om maatregelen op het gebied van klimaat en belichting. Omdat de energiemarkt zo grillig is, bestaat al heel snel de neiging om bijna dagelijks aanpassingen te doen aan de klimaatregeling en de teeltstrategie.

Toch schuilt er een gevaar in het dagelijks veranderen van teeltstrategie. Gezien de hoge kosten zijn telers immers geneigd sterk naar hun liquiditeit te kijken. Zij nemen dan beslissingen die voor de korte termijn het minst ongunstig lijken te zijn voor de energierekening en het gewas. We hebben echter ervaren dat juist ook bij een driejarige teelt als gerbera beslissingen van dit moment ook maanden later nog effect kunnen hebben. Dat geldt zowel voor de productie en de kwaliteit, maar ook voor de weerbaarheid van het gewas en de daarmee samenhangende kosten voor gewasbescherming. Het gebruik van een plantgroeimodel is daarom in deze tijd onontbeerlijk om impulsieve beslissingen te vermijden.

Klaar voor de praktijk

Na jaren van ontwikkeling en testen is het Groeimodel Gerbera nu klaar voor gebruik in de praktijk. Dit is redelijk uniek, want er zijn relatief weinig plantmodellen die de gereedschapskist van telers halen, zodat zij de teelt dagelijks kunnen optimaliseren.
Om dit te realiseren zijn FloriFocus en B-Mex een samenwerking aangegaan. FloriFocus is een samenwerking van FloriConsultGroup en HortiSolutions en zal fungeren als exclusief agent, dealer & interface tussen de teler en het Gerbera Groeimodel. B-Mex zal als eigenaar zorgdragen voor modelonderhoud, de reken- en datadiensten voor het model en het onderhoud en de doorontwikkeling daarvan.

Teeltscenario’s doorrekenen

Het model stelt telers in staat via Gerberaweb.nl realtime mee te laten rekenen naast hun fysieke teelt. Het is mogelijk om teeltinstellingen te wijzigen. Op basis hiervan berekent het model teeltscenario’s die de teler kan ondersteunen bij het nemen van beslissingen op korte of langere termijn. Denk hierbij aan vergelijking van klimaatstrategieën zoals verschillende belichtingsstrategieën gecombineerd met verschillende daglengtes en etmaaltemperaturen, prognoses van productie, plantbelasting, uitgroeiduur en bloemgewicht.
Veel gerberatelers gebruiken ‘FloriFocus Data’ als gewasregistratiepakket in combinatie met ‘Portal’ om de data te visualiseren, analyseren en vergelijking binnen het bedrijf, tussen jaren en tussen telers. Hiermee krijgen zij veel inzicht en het dient als solide basis voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Deze meer brede en historische kijk op teeltprestaties wordt nu aangevuld met diepgaande focus op de historische en toekomstig mogelijke prestatie van een individuele teelt.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke