Op 2 oktober start op initiatief van Kasgroeit in samenwerking met Inholland Academy de brancheopleiding Glastuinbouw. Deze opleiding is een modulaire opleiding die speciaal is opgezet voor medewerkers die zich willen ontwikkelen naar een hoger niveau binnen het glastuinbouwbedrijf waar ze werken. De snelle beleidsmatige en technologische ontwikkelingen in de sector vragen om steeds andere competenties van vooral leidinggevenden en teeltspecialisten. De brancheopleiding kent daarom twee richtingen; Bedrijfsvoering en Teelt.

Bij Kasgroeit komen er vanuit de sector steeds vaker vragen over opleidingen die aansluiten op de grote ontwikkelingen binnen bedrijven en de behoeftes van de medewerkers. Omdat per bedrijf en medewerker de vraag zo verschilt, is het lastig om zomaar een passende opleiding aan te wijzen. Het idee ontstond om talentvolle medewerkers meer op maat kansen te bieden en samen met Inholland Academy de handen ineen te slaan.

Vaardigheden

De brancheopleiding is praktijkgericht omdat er gebruik wordt gemaakt van vraagstukken uit het bedrijf. De opleiding duurt gemiddeld twee jaar en is verdeeld over vier blokken. Gedurende het traject wordt volop gewerkt aan vaardigheden zoals: samenwerken, problemen oplossen, communiceren en innoveren. Deze competenties zijn essentieel om goed te kunnen functioneren in een duurzaam, toekomstbestendig glastuinbouwbedrijf.

Leren door te doen

In de wereld van leren en ontwikkelen is veel veranderd. De brancheopleiding speelt hier met maatwerk op in. Het leren in een leslokaal verplaatst zich steeds meer naar het leren in de praktijk. De werknemer leert door te werken aan vraagstukken die relevant zijn voor het bedrijf. In combinatie met online leren en persoonlijke begeleiding, sluit dit aan bij de nieuwe manier van leren. Leren door te doen.
Niet iedere medewerker is hetzelfde en heeft dezelfde leerbehoefte en ook bedrijven verschillen van elkaar. De flexibiliteit van de brancheopleiding biedt hier uitkomst op. Dit betekent dat de tijdsbesteding aan de opleiding wordt aangepast aan de drukke en rustige periodes van het bedrijf. Zo is de werknemer beschikbaar als dat nodig is. Maatwerk is daarom van groot belang.

Van elkaar leren

Bij de opleiding wordt de leervraag per deelnemer in kaart gebracht door de adviseurs van Kasgroeit. Het leertraject wordt uitgevoerd en begeleid door een persoonlijke leercoach van Inholland Academy. De opdrachten worden vervolgens verder afgestemd op de werkplek en werkomgeving. Alles wat de medewerker leert kan deze direct in de praktijk toepassen.
Gedurende elk blok zijn er bijeenkomsten bij een van de deelnemende bedrijven, zo kunnen de deelnemers ook van elkaar leren. De medewerker krijgt status en erkenning met een branche erkend diploma. Dit draagt bij aan de leercultuur van het bedrijf en aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Bron: Kasgroeit, beeld: Jan van Staalduinen