In ‘De perfecte roos, The next level’ wordt door klimaatsturing een kwalitatief hoogwaardig product bij een energiebesparing van 25% nagestreefd.

Ondanks de beheersing van temperatuur, luchtvochtigheid en licht is echte meeldauw nog steeds een groot probleem. Veel bespuitingen verminderen de groei van het gewas en vormen een potentieel risico voor het milieu.

Het doel van dit onderdeel van het project is terugdringing van de bespuitingen te realiseren.
In de eerste helft kijken we waarom en waar steeds een aantasting optreedt. Geobserveerd wordt op welke plekken dat precies gebeurt. Hiervoor beoordelen we zowel schimmeldraden als sporen. Voor de sporen is een nieuwe moleculaire methode ontwikkeld waarmee we meeldauwsporen in de lucht kwalitatief en kwantitatief kunnen aantonen.

Vervolgens wordt gekeken waarom de schimmel op deze plekken voorkomt: ligt het aan het microklimaat en/of aan bepaalde planteigenschappen? Gebaseerd op de bevindingen ontwerpen we strategieën om de gunstige omstandigheden voor meeldauw te beperken. In de tweede helft van het project vindt op kleine schaal toetsing daarvan plaats in de kas van de perfecte roos.

Tekst: Kirsten Leiss.

Gerelateerd