Met het aantreden van het nieuwe kabinet is Nederland het tijdperk Rutte IV ingegaan. Ook voor de glastuinbouw betekent dit wennen aan nieuwe bewindslieden en een andere verdeling van thema’s over de diverse ministeries. De sectorlobbyisten krijgen waarschijnlijk het meeste te maken met Rob Jetten die de nieuwe ministerspost voor Klimaat en Energie vervult. Voor kwesties rond aardwarmte kan de sector aankloppen bij staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw.

Het was de afgelopen jaren soms lastig voor de belangenbehartigers in de glastuinbouw, dat zij voor energie, hun meest prangende thema, nieuwe relaties moesten aanknopen bij het ministerie van Economische Zaken. Hier was energie toegevoegd als ‘onderdeel’, maar nu krijgt dit thema samen met ‘Klimaat’ de volle aandacht met een eigen ministerspost, die wordt vervuld door Rob Jetten van D66. In de praktijk zal hij de energietransitie moeten vormgeven, een van de grootste uitdagingen waar ons land voor staat en een opdracht waarin de glastuinbouw in veel opzichten al goed scoort en vooroploopt.
Gezien de focus op de inhoud is dit extra ministerie goed nieuws. Jetten krijgt voor deze portefeuille voor de komende regeerperiode een stevig budget mee van 35 miljard euro, waarmee Nederland zich moet ontwikkelen richting klimaatneutraal, fossielvrij en circulair. Daarbij horen het realiseren van energiebesparing, faciliteren van grote energieprojecten en het stimuleren van CO2-arme energieproductie.

Groene radicalo

Het is geen gemakkelijke taak en Jetten, die voorheen als ‘klimaatdrammer’ getypeerd werd, zal bondjes moeten sluiten met andere ministers, zoals die voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM). De jonge politicus ziet zichzelf graag als ‘groene radicalo’ en is dus zeer gemotiveerd voor zijn nieuwe rol.
Wat de nieuwe indeling voor de glastuinbouw gaat betekenen valt nu niet te zeggen. De lijnen richting een klimaatneutrale toekomst zijn eerder al uitgezet en vastgelegd in onder meer het Klimaatakkoord. Dit is de basis voor het nieuwe energieconvenant dat Glastuinbouw Nederland gaat sluiten met de overheid. De sector heeft eerder zelf de visie ‘Klimaatneutrale Glastuinbouw’ vastgesteld, met 2040 als richtpunt.

Mijnbouw

Als pionier in aardwarmte kan de sector verheugd zijn in de komst van een speciale staatssecretaris voor Mijnbouw, waaronder ook geothermie valt. De ervaren politicus Hans Vijlbrief van D66 gaat deze kar trekken. Dit kan de helderheid van beleid en regelgeving rond de nog relatief nieuwe vorm van energieopwekking bevorderen. Zijn portefeuille valt eveneens onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Groningse landbouwminister

Vanzelfsprekend is ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een belangrijke gesprekspartner voor de glastuinbouw. Onder LNV valt het programma Kas als Energiebron. Ex-LNV-minister Carola Schouten werd vooral in beslag genomen door de veehouderij, het is afwachten of haar opvolger Henk Staghouwer (ook ChristenUnie) dichter naar de tuinbouw toe trekt. Beleidsmatig toonde Staghouwer als landbouwgedeputeerde van provincie Groningen zich een volger van de lijn van partijgenoot Schouten inzake het stikstofdossier en kringlooplandbouw.
De Groninger Staghouwer heeft in het verleden een bakkerijketen opgebouwd en gerund. Het ondernemerschap is hem dus niet vreemd, wat dat betreft zal de glastuinbouw hem bekoren. In het verleden heeft hij zich hard gemaakt voor de komst van glastuinbouwbedrijven naar zijn provincie, wat niet gelukt is.
Verder krijgt de agrarische sector ook te maken met twee nieuwe ministersposten: Als minister voor Stikstof en Natuur is Christianne van der Wal (VVD) aangetreden, CDA-kopstuk Hugo de Jonge wordt minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Tekst: Koen van Wijk