In het project GreenCHAINge worden de mogelijkheden onderzocht van exportstromen met containers via de trein of short-sea. Deze andere manier van transporteren vraagt meer inzicht in het kwaliteitsverloop in de keten.

Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelt daarom een kwaliteitsverloopmodel. Zij hebben afgelopen periode proeven uitgevoerd om input te krijgen voor dit model. Telers en handelaren hebben de verschillende proeven gezamenlijk bezocht. Dit leidde tot waardevolle discussies.

Zo goed mogelijk bij consument

De teler bepaalt met welke kwaliteit zijn product de keten in gaat door cultivarkeuze en teeltfactoren. De handelaar wil graag informatie over de kwaliteit en deze gebruiken om te kunnen kiezen voor het meest optimale transport. Hierdoor komt het product uiteindelijk kwalitatief zo goed mogelijk in de winkel én bij de consument. Naarmate het onderzoek vordert, wordt het meer en meer een project van de hele keten. Veredelaars, telers en handelaren waren al betrokken, maar er wordt ook met organisaties als Plantum gesproken.
In het project werken telers en handelaren samen met LTO Glaskracht Nederland, de VGB en Wageningen UR Food & Biobased Research. Het onderzoek valt onder de topsector Tuinbouw en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw.

Tekst: Arthur van den Berg, Netwerkcoördinator Potplanten LTO Glaskracht Nederland