Medio maart besloten chrysantentelers Theo Dirkx en Peter Janssen van Janssen Maasbree vanwege het coronavirus tijdelijk te stoppen met oogsten en planten. Nu, vier maanden later, start het bedrijf weer langzaam op. Terugkijkend zijn de ondernemers tevreden over de gemaakte keuzes. “Deze hebben vooral rust gebracht.”

Theo Dirkx en Peter Janssen gingen behoorlijk voortvarend te werk bij de start van de coronacrisis: al na enkele dagen namen ze het besluit om te stoppen met oogsten en planten. Van aanvoerbeperkingen vanuit FloraHolland was op dat moment nog geen sprake, geeft Theo Dirkx aan. “Wel draaide al 90 procent van de chrysanten die voor de klok kwamen door, de rest ging weg voor dumpprijzen. Hierdoor behaalden wij van de ene op de andere dag nul omzet. Ook omdat we hier in het zuiden zitten, en behoorlijk wat transportkosten hebben. Daarbij zagen we de coronamaatregelen in Europa en onze belangrijkste afzetlanden Polen, Oekraïne en Rusland steeds strenger worden. Doorgaan met aanvoeren zou alleen maar geld kosten.”
Door het bedrijf tijdelijk stil te leggen, kon het voortbestaan van het bedrijf volgens Dirkx worden gegarandeerd. “We hadden namelijk wat vet op de botten, daarbij werden de loonkosten van onze zeventien vaste medewerkers voor een groot deel vergoed vanuit de NOW-regeling. En hopelijk ontvangen we ook nog een bedrag vanuit het steunfonds voor de sierteelt.”

Weloverwogen keuze

Tegelijkertijd richtten de ondernemers hun blik ook al snel weer op de toekomst. Eind maart besloten ze om in week 24 opnieuw te gaan planten, zodat ze vanaf medio augustus weer bloemen konden gaan leveren. “Hoe je het ook wendde of keerde: uiteindelijk moest er toch weer geld binnenkomen. De vaste kosten liepen immers gewoon door. Daarbij moet je je planten tijdig bestellen.”
De keuze om in week 24 weer te beginnen, werd weloverwogen genomen. “Onze overtuiging was dat een lockdown een paar maanden kon duren, maar nooit een heel jaar. Uiteindelijk moet alles toch weer gaan draaien. En wellicht hadden we nog eerder kunnen starten, maar de ervaring leert dat de chrysantenprijzen in juni en juli doorgaans heel slecht zijn. Ook zit je dan met vakanties van personeel. Tot slot liet onze financiële positie het toe om de vaste kosten tot medio augustus te overbruggen. En dan zouden we als bedrijf nog steeds financieel gezond zijn. Maar desondanks blijft een dergelijke keuze natuurlijk een gok.”

Blik op de toekomst

Terugkijkend is Dirkx echter tevreden over het genomen besluit. Ondanks dat de chrysantenprijzen sinds medio mei uitermate goed zijn. “Maar dat komt vooral omdat veel collega’s ook tijdelijk zijn gestopt en minder zijn gaan produceren. Op het moment dat we de keuze maakten om te stoppen, hadden we hier een goed gevoel bij. En hierdoor kwam er een einde aan de onzekerheid die er op dat moment heerste. We wisten waar we aan toe waren; dat bracht rust.”
Hoewel het coronavirus nog niet de wereld uit is, kijkt de chrysantenteler met vertrouwen naar de toekomst. “In Europa is het virus redelijk onder controle, en verwacht ik niet meer zo snel een landelijke lockdown; deze zullen eerder regionaal of lokaal worden ingevoerd. Daarbij draaien de markten in Rusland en Polen weer op 80 tot 85 procent van het normale niveau. En iedereen is er inmiddels ook wel van doordrongen dat de wereld ondanks corona gewoon moet doordraaien. Wij richten onze blik daarom weer op de toekomst. En door de gemaakte keuze staan we als bedrijf nog steeds sterk; dat geeft vertrouwen.”

Tekst: Ank van Lier, beeld: Wilma Slegers