Carbon Gold heeft samen met komkommerspecialist Roel Hanssen van toeleverancier Mertens praktijkproeven opgezet met als doel om aan te tonen dat met een eenmalige toepassing van verrijkte Biochar (Biology Blend) Trichoderma stammen zich sterk kunnen ontwikkelen op een steenwolteelt, als basis voor een gezond microbiologisch evenwicht met Pythium. De resultaten worden tijdens de vakbeurs HortiContact toegelicht aan belangstellenden.

In de tweede en/of derde teelt van komkommers zijn de omstandigheden tijdens en na het poten vaak gunstig voor de ontwikkeling van Pythium. Het gebruik van gerichte gewasbeschermingsmiddelen staat echter onder druk. Op termijn is het voor de komkommerteelt van belang dat er een strategie wordt ontwikkeld waarbij de teelt minder afhankelijk is van chemie. Van Trichoderma schimmels is bekend dat deze de plant kunnen beschermen.

Conclusie van de proef is dat de opbouw van een sterke Trichoderma populatie in de mat met behulp van verrijkte Biochar heel goed mogelijk is. Een behandeling met Biology Blend is een goede methode om de plant preventief weerbaarder te maken.

Meer info: Carbon Gold, stand K114