Sinds eind juni 2017 staat het eerste bedrijf dat mobiele zuivering aanbiedt op de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Een ander loonbedrijf heeft een BZG-installatie besteld. Telers die (nog) niet willen investeren in een eigen installatie, kunnen daarom vanaf januari 2018 kiezen om de waterzuivering uit te besteden aan een loonwerker. Of dat interessant is, hangt af van het aantal m3 te zuiveren water en de investeringsruimte.

Dat verplichte zuivering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater eraan zou komen, was twee jaar geleden al bekend. Als tuindersdochter uit het Westland hoorde Joyce Sonneveld over de nieuwe wetgeving. Zij en haar man Michael, die een sloopbedrijf heeft, zagen er brood in. Ze richtten het bedrijf Waterson op, dat in De Lier is gevestigd. Eind juni kregen zij goedkeuring, sindsdien staan zij als eerste aanbieder van een mobiele waterzuiveringsinstallatie op de BZG-lijst. Joyce Sonneveld: “Een investering van € 20.000 is niet voor iedereen weggelegd. Telers moeten bovendien een eigen installatie regelmatig onderhouden. Daarom zeiden we tegen elkaar: laten wij een mobiele oplossing maken. Dat is voor bedrijven met weinig lozingwater interessant.”

Zuivering op basis van oxidatie

Voor hun mobiele zuivering maken zij gebruik van de door BZG-goedgekeurde installaties, die 95% van gewasbeschermingsmiddelen en 99,5% imidacloprid verwijderen uit het spuiwater. Al in 2016 legden zij contact met Wageningen University & Research om de aanbieders in beeld te krijgen. Eind 2016 werden de eerste technieken erkend.
Sonneveld: “Voor een mobiele oplossing viel UV al meteen af. De lampen zijn te kwetsbaar om te vervoeren. Daarna werd de spoeling dun. Bij de mensen van Water IQ hadden wij een goed gevoel. Zij hebben namelijk veel kennis in huis. Daarom hebben we een aantal installaties van hen gekocht. De Opticlear Diamond werkt met oxidatieve zuivering op basis van waterstofperoxide, een katalysator en geïoniseerde lucht.”

Papieren traject

De keuze voor de installaties was slechts het begin. Daarna was het aan de ondernemers om de apparaten voor mobiel gebruik te finetunen. Op de eerste plaats moesten deze shockproof in containers kunnen worden vervoerd, het praktische deel.
Daarnaast startte het bedrijf een papieren traject om een BZG-erkenning te krijgen. “Wij geven klanten daarmee de garantie dat zij aan de wet voldoen. Onze werkwijze hebben wij uitgebreid beschreven, de commissie heeft deze goedgekeurd. Zo zijn de containers stevig vergrendeld en bedienen alleen wij de installaties. Dat kunnen we op afstand. Wij registreren het aantal draaiuren, de hoeveelheid behandeld water, het zuiveringsrecept en de exacte draaitijd en locatie. Verder bemonsteren we het water na de behandeling. Met deze gegevens kan de teler bewijzen dat hij zich aan de regels houdt.”

Ook ontsmetten of ontzouten

De installaties, waarvan de capaciteit verschilt van 1 m3 tot 10 m3 per uur, zijn nu een aantal maanden operationeel. Spuiwater zuiveren is namelijk niet het enige waarvoor de mobiele apparatuur dienst kan doen. Ontsmetten tot 25 m3 per uur is ook mogelijk, net als het ontzouten van drainwater. Elk doel heeft zijn eigen behandelreceptuur. Hoewel de wet nog niet van kracht is, heeft het echtpaar Sonneveld de installaties al verschillende keren ingezet, zelfs in het buitenland. Ook krijgen ze regelmatig vragen, omdat telers bezig zijn hun waterstromen in beeld te brengen.
“Telers gaan nu al meer recirculeren, met het oog op de wet. Daardoor hebben zij behoefte aan extra capaciteit om te ontsmetten of ontzouten. Wij merken bovendien dat telers steeds bewuster nadenken over water. Dat lijkt me een goede ontwikkeling. Als water lozen niet zomaar kan, zijn zij kritischer over het gietwater. Onze installaties hebben vanwege een dreigend watertekort ook al slootwater ontsmet.”

Monitoring mogelijk

De werkwijze van mobiele zuivering is verder eenvoudig. De installatie staat in een container op een aanhangwagen. Eén slang voert het water aan, waarna de apparatuur het water zuivert. Een tweede slang voert het gezuiverde water weer af naar een silo, de rioolbuffer of de sloot, afhankelijk van het doel van de waterbehandeling. Hoe lang de installatie op de locatie staat, hangt natuurlijk af van het aantal kuubs dat moet worden behandeld, de receptuur en de capaciteit van de watersilo’s. Het bedrijf rekent voor de waterbehandeling een prijs per m3, dus een rekensom voor de kosten is zo gemaakt. Verder biedt het loonbedrijf automatische monitoring aan van de watersilo, zodat de klant geen omkijken heeft naar de zuivering.
Voor ondernemers die aansturen op nullozing vanaf 1 januari 2018, kan de mobiele zuivering eveneens een optie zijn. Waterson zet een calamiteitendienst op, die binnen 24 uur ter plaatse kan zijn. “Wij gaan daarvoor waarschijnlijk een premie vragen.”

In bestelling

Marel Loonwerk, ook uit De Lier, is de andere partij die bezig is om mobiele waterzuivering te realiseren. Elke week krijgt hij er wel een vraag over van een klant, ook omdat in eerdere berichten hierover zijn loonbedrijf werd genoemd. De loonwerker is nog niet zo ver als zijn ‘concullega’, maar heeft wel een BZG-goedgekeurde installatie, een trailer en een auto besteld.
Nico van der Marel: “We hebben de installatie bij Water IQ gekocht, die half september wordt geleverd. De capaciteit is tussen de 1 en 5 m3 per uur. De trailer wordt momenteel gebouwd. Die laten we uitrusten met extra trillingsdempers, zodat we de installatie goed kunnen vervoeren. Natuurlijk kunnen wij deze ook inzetten voor ontsmetten.”
Of de loonwerker zijn werkwijze laat keuren om met zijn naam op de BZG-lijst te komen, is nog niet zeker. Zover is het bedrijf nog niet. “Wij gebruiken al een BZG-goedgekeurde installatie. Als het echt noodzakelijk is, dan doen we dat.”

Samenvatting

Een van de vier opties voor verplichte zuivering van reststromen is mobiele zuivering. Sinds eind juni heeft een loonbedrijf hiervoor een BZG-erkenning. De installaties zijn nu al inzetbaar. Een andere loonwerker is bezig om voor 1 januari 2018 een mobiele oplossing te realiseren. Om grote investeringen te voorkomen of uit te stellen, kunnen telers ervoor kiezen op deze manier hun spuiwater te laten zuiveren. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de waterstromen.

Tekst: Karin van Hoogstraten. Foto’s: Studio G.J. Vlekke.

Gerelateerd