Bij een aantal gewassen is de gevoeligheid voor natrium (Na) onderzocht. Binnenkort zal dit ook bij phalaenopsis plaatsvinden. Een verkennende proef van vijf maanden, ter voorbereiding van de grote proef, is net afgerond. Deze was bedoeld om het niveau in te schatten waar de gevoeligheid zich bevindt.

Het onderzoek bij Wageningen University & Research bevatte vijf Na concentraties, uiteenlopend van 0 tot 10 mmol/l. We teelden de planten in perliet die water kregen via druppelaars. Dit bleek niet een ideale combinatie, want de beworteling was matig evenals de gewasontwikkeling. Niettemin gaf deze proef wat meer inzicht.

Hoog natriumgehalte met sterke daling kalium

Merkwaardig genoeg vertoonden de Na-behandelingen geen verschillen in groei. Ook werden uitzonderlijk hoge Na gehalten in de plant (bladeren) gemeten, die gepaard gingen met een sterke daling in kalium (K). Die daling hebben we bij meer gewassen gezien, maar nooit was dit effect zo sterk als bij phalaenopsis. Dit kan erop duiden dat dit gewas niet selectief Na kan uitsluiten en dat dit de plaats van K kan innemen.
In het vervolgonderzoek, (juli ’21 – juni ’22) zullen we dit nader bekijken. Voor deze proef bouwen we een opstelling die meer praktijkconform is (gewasberegening en bark als substraat).

Tekst: Wim Voogt