Wetenschappers van Wageningen University & Research, veredelaars, onderzoekers en telers bundelen hun krachten, met als doel de veerkracht en kwaliteit van tomatenrassen te vergroten. Dit project moet aantonen dat een grootschaliger inzet van genetische hulpbronnen noodzakelijk is voor de voedselveiligheid en voedselzekerheid. Bovendien kan het waardevolle innovaties opleveren.

De tomaat is een schoolvoorbeeld van gewasdomesticatie: een veel geteelde en gegeten groente, maar met weinig genetische diversiteit en daardoor uitermate kwetsbaar voor opkomende ziekten en klimaatverandering. Gelukkig is er een heleboel over het gewas bekend en zijn er veel genetische hulpbronnen beschikbaar om die moeilijkheden te overwinnen.

Voedselveiligheid- en zekerheid

Het doel van het project is aantonen dat een grootschaliger inzet van genetische hulpbronnen noodzakelijk is voor de voedselveiligheid en -zekerheid. Het project borduurt voort op recente resultaten uit diverse door de EU gefinancierde projecten, die een grote verzameling van genetisch materiaal van tomaten hebben opgeleverd. Deze schat aan informatie zal eerst worden verzameld, gecentraliseerd en genormaliseerd in een eenvoudig te doorzoeken en gebruiksvriendelijke database, aangepast aan verschillende soorten gebruikers. Vervolgens worden in het kader van het project vier programma’s ontwikkeld ter voorbereiding op veredeling, om de grootste problemen in de praktijk aan te pakken:

  1. introductie van resistenties tegen belangrijke opkomende ziekten;
  2. verbeteren van de tolerantie voor klimaatverandering;
  3. verbeteren van de kwaliteit;
  4. vergroten van de veerkracht van traditionele Europese tomaten met participatieve veredeling.

Snellere en efficiëntere veredeling

Een bijkomend doel is een snellere en efficiëntere voorbereiding op veredelingsprogramma’s voor eigenschappen die nodig zijn om op tijd goed te kunnen reageren op nieuwe problemen. Elk werkpakket wordt geleid door partners uit onderzoek en bedrijfsleven.
Er is een budget van 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. Hiermee wordt de komende vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van tomatenrassen die niet alleen veerkrachtiger zijn, maar ook beter van kwaliteit.

Verbetering resistentie

Binnen het project gaat prof. dr. Yuling Bai (Plantenveredeling, WUR) één werkpakket leiden, met de titel “Verbetering van de resistentie tegen (opkomende) ziekten”. Dit onderzoek is gericht op de karakterisering van nieuwe resistentiegenen in wilde verwanten van tomaat en de toepassing daarvan in veredelingsprogramma’s. Samen met dr. Mathieu Joosten (Fytopathologie, WUR) wordt de bladvlekkenziekte aangepakt, die wordt veroorzaakt door nieuwe stammen van de biotrofe schimmel Cladosporium fulvum.