DCM Instant TD is een biostimulant op basis van meerdere Trichoderma stammen, geënt op plantaardige grondstoffen. Deze stammen versnellen de vrijstelling van nutriënten uit organische grondstoffen waardoor de opname van deze nutriënten (N, P, K en micronutriënten) verbetert en versnelt.

Daarnaast zorgt de toepassing van dit product in de rhizosfeer voor een hogere biodiversiteit en een actiever bodemleven. Dit alles zorgt voor een betere beworteling, betere bovengrondse groei, hoger slagingspercentage bij zaaien en stekken, planten van betere kwaliteit en verhoogde weerstand tegen abiotische stress.

De Trichoderma in Minigran-vorm zorgt voor een perfecte verdeling in de bodem en het substraat. Het is een product met verschillende toepassingsmogelijkheden in situaties waarbij de bodemvruchtbaarheid gering is en een gebruiksvriendelijk mini-korreltje vereist is: zoals in potgronden en andere substraten die van nature arm zijn aan nuttig en actief microbieel leven of in bodems en substraten na stomen/ontsmetten en op slempgevoelige gronden.

MEER INFO: DCM NEDERLAND
STAND G114