Het bijvoeglijk naamwoord ‘nieuw’ kent vele betekenissen. Het gebruik gaat vaak gepaard met een waarschuwing of een zekere mate van voorzichtigheid: niet voetballen met je nieuwe broek, niet knoeien op de nieuwe bank, niet met je nieuwe auto door de wasstraat, wees aardig voor dat nieuwe klasgenootje. Nieuw impliceert een proces: van groei, van rijping of ontwikkeling. Nieuw vraagt om tijd en begrip; een excuus voor mogelijke fouten of vertraging.

Maar nieuw kan ook afrekenen met oud en vertrouwd, een signaal dat inzichten veranderen, dat ontwikkelingen niet te stoppen zijn, dat stilstand achteruitgang betekent. Nieuw heeft enerzijds tijd nodig, maar kan ook ongeduldig zijn.

Verandering

De glastuinbouw heeft nieuw altijd al verwelkomd, maar de laatste jaren meer dan ooit in de armen gesloten. Sowieso – afhankelijk van het gewas – regelmatig een nieuwe teelt, maar met name op gebied van klimaatregeling, plantgezondheid, bemesting en watermanagement is verandering het credo, met Het Nieuwe Telen als duidelijkste voorbeeld.

Duiding en diepgang

Het zal de geïnteresseerde lezer niet zijn ontgaan dat eerder deze maand een extra editie van Onder Glas is verschenen. ‘Glastuinbouw Fossielvrij’, gemaakt in samenwerking met LTO Glaskracht en het ministerie van LNV, compleet gewijd aan de energietransitie die de komende decennia gestalte moet krijgen. Een nieuwe werkelijkheid vraagt om pioniers, om innovatie, om lef en vertrouwen, maar ook om waardevolle informatie en communicatie. Nieuw vraagt om duiding en diepgang.

Realiteit

De oktober-editie van Onder Glas, die deze week verschijnt, draagt als thema ‘Nieuwe teelt’, verwijzend naar de vertrouwde periode van teeltwisseling, maar tevens met oog voor vernieuwing. Met de schaalvergroting nemen ook mogelijke problemen met ziekten, plagen, bacteriën en virussen grotere vormen aan. Dat vraagt voortdurend om nieuwe inzichten, technieken en producten. Economische schade kan immers funest zijn. Bovendien zijn maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid en de markt meer en meer bepalend. Bij de start van een nieuwe teelt moet de kas derhalve niet alleen optisch schoon zijn, maar ook aantoonbaar bacteriologisch veilig; dat is de nieuwe realiteit.

Roger Abbenhuijs
Hoofdredacteur Onder Glas

Gerelateerd