Is het mogelijk een bondige analyse te maken van de arbeidsmarkt van de gevarieerde glastuinbouw? Een schier onmogelijke opgave; maar feit is dat zowel kleinschalige, als mega-bedrijven arbeid zien als speerpunt voor de komende jaren. Dat maakt niet alleen een analyse noodzakelijk, maar ook een gedegen plan van aanpak, waarin alle elementen moeten worden belicht.

De situatie is complex. Productieverhoging verlaagt de kostprijs, maar vereist meer arbeidsuren. Komt die extra inzet dan van mens of machine? Komen medewerkers uit de Nederlandse klaslokalen, of uit de nieuwe Oost-Europese migrantenstroom? Vervangen robot en machine meerdere fte’s, of bevrijden ze arbeidskrachten primair van eentonige en repeterende handelingen? Maken ervaren medewerkers daardoor een stap omhoog, of vervolgen ze hun loopbaan in een andere sector? Verbetert mechanisatie het imago van de sector als werkgever, of is de huidige generatie al te veel bevooroordeeld?

Gemotiveerd team

Zie hier in een reeks vragen een bondige samenvatting van de inhoud van de mei-editie van Onder Glas, die arbeid en automatisering als thema heeft. Een onderwerp dat voortdurend aandacht verdient, dat is wel duidelijk. De ontwikkelingen in de sector vereisen nieuwe kennis en vaardigheden. Originele initiatieven zijn nodig om de jeugd daarop te wijzen en te overtuigen van de veelzijdigheid van de glastuinbouw. Een eerste belangrijke stap is een kritische blik op de eigen situatie: wat doe ik als ondernemer om tijdelijke krachten, zoals scholieren, langer aan mijn bedrijf te binden? En wat kan ik doen om het bestaande team qua inhoud van werk gemotiveerd te houden?

Valkuilen

Arbeids- en automatiseringsdeskundige Erik Pekkeriet van Wageningen University & Research laat zich in een interview kritisch uit over digitalisering. Systemen zijn goed in het registreren van activiteiten, maar wie beoordeelt de kwaliteit. Waar ligt de balans tussen sneller en beter? En hoe is de ‘verstandhouding’ tussen medewerker en zijn gerobotiseerde ‘duobaan-collega’? Daar liggen valkuilen op het menselijke, persoonlijke vlak. Een belangrijk punt van aandacht, want productieverhoging en -verbetering begint niet met een machine, maar met een gemotiveerd team en een gezellige werksfeer.

Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd