Op een regenachtige zondag heb ik het SER-advies over het sociaaleconomisch beleid 2021-2025 doorgenomen. Nu werd onze sector behoorlijk overvallen door dit advies en vooral de ondertekening ervan door Sjaak van der Tak, onze LTO-voorzitter. In het diepste geheim zijn er gesprekken gevoerd en is er voor ons gevoel getekend bij het kruisje, onder dreiging van uitsluiting en nog rampzaligere uitkomsten. Dit ouderwetse achterkamertjes-principe is blijkbaar nog steeds actueel. Gelukkig is de glastuinbouw nuchter genoeg om hierdoor heen te prikken en ik hoop dat onze Sjaak voortaan een transparante kas kiest voor dit soort overleg.

Enfin, het advies heb ik grotendeels doorgeworsteld en mijns inziens is de insteek voor hervorming in de basis de juiste. De uitgangspunten die het advies beschrijft is dat de werknemer centraal wordt gesteld met behoud van onze concurrentiepositie. Ik dacht altijd dat het andersom was en dat je een concurrerend en innovatief bedrijf nodig hebt om werk te bieden, maar ik word dan ook al wat ouder.

Na het doornemen van heel veel nieuwe flexportokosten (strafkosten) die arbeid duurder en ingewikkelder maakt, stuit ik op het punt ‘wendbaarheid’. Wendbaar suggereert bij mij dat je snel kunt schakelen en eventuele problemen kunt ontwijken waardoor onze concurrentiepositie verbetert. Ik lees hoopvol verder: ‘een werkgever krijgt eenzijdig 20% van zijn loonkosten vergoed als het even minder gaat met zijn bedrijf, door alle werknemers 20% minder te laten werken met behoud van salaris. Die ene vrije dag moeten ze wel besteden aan scholing’.

Ik weet niet hoe het er bij andere bedrijven aan toe ging tijdens de eerste weken van de coronacrisis, maar bij ons ging het toen ‘even wat minder’. We werkten toen niet 20% minder, nee iedereen deed er 50% extra bij om te overleven. Hoe wordt een kwekerij ‘wendbaarder’ door deze regel? Ik vraag me echt af hoe de opstellers bij de SER en aanverwante clubs denken dat de wereld in elkaar steekt. Ik ben fervent voorstander van scholing en een leven lang leren, maar wie laat een kas vol planten naar de knoppen gaan en gaat studeren?

Ik had toch gehoopt dat Sjaak van der Tak met ons ruggenspraak had gehouden. Dan had het advies daadwerkelijk punten kunnen opleveren voor een betere concurrentiepositie van onze kwekerijen én onze hardwerkende en loyale medewerkers.

Dieter Baas, perkplantenteler in Ens