De afkorting ODE was afgelopen dagen en weken wellicht het meest besproken onderwerp binnen de glastuinbouw. Het Kabinet wil een tariefverhoging van 177% doorvoeren op de 3e belastingschijf van de Opslag Duurzame Energie. Een voorstel met zeer grote gevolgen voor ondernemers, waarbij gedwongen bedrijfssluitingen zeker niet zijn uit te sluiten. Deze maatregel heeft ook een averechts effect op de in het Klimaatakkoord beoogde energietransitie. Vooruitstrevende telers worden min of meer gedwongen om terug te gaan naar het gebruik van gas, in plaats van minder fossiele brandstoffen in te zetten. Minder gasstook door belichten uit het net en het verwarmen met warmtepompen wordt in één klap onaantrekkelijk. Warmte- en geothermieprojecten leiden er ook onder omdat de WKK-warmte deze duurzame warmtebronnen wegdrukt.

Dat schreeuwt om een actie vanuit de sector en daarbij heeft Glastuinbouw Nederland uiteraard het voortouw genomen. Deze week was ik aanwezig bij de aanbieding van een breed gedragen petitie aan de vaste Kamercommissie Financiën. Je moet concluderen dat het Kabinet de situatie niet goed heeft geanalyseerd. Het gaat om regulering vanuit de overheid en dus mag je de politiek aanspreken op haar verantwoordelijkheid. De oproep is helder: heroverweeg het voorstel, waarbij het intrekken van de ODE-verhoging nu de enige optie is. Het is al bijna 1 januari 2020, de boogde datum van de wijziging.

Die boodschap hebben we luid en duidelijk neergelegd. De aanwezige Kamerleden toonden hun betrokkenheid, maar hielden, zoals te verwachten was, hun kruit droog. In de Kamerdebatten deze week maken ze hun standpunt kenbaar. Daarbij proberen wij de Kamerleden zo veel mogelijk te voorzien van de benodigde informatie en ons standpunt. Vervolgens wordt het een politiek spel, waarbij de coalitiefracties de kabinetsbelangen meewegen en de oppositie van een paar coalitiefracties afhankelijk is om een meerderheid te behalen voor een voorstel.

In onze lobby naar de politiek hebben we een drieslag gemaakt: de praktische inbreng van ondernemers, het specialisme van ons energieteam van en het politieke netwerk van voorzitter Sjaak van der Tak. Deze week wordt met nog menig telefoontje en bezoek aan Den Haag alles in het werk gesteld voor een maximaal resultaat. En hopelijk een kans voor Glastuinbouw Nederland om samen met de overheid een betere invulling te ontwikkelen voor de ODE.

Rob van der Valk, Beleidsspecialist Energie & Klimaat Glastuinbouw Nederland