De nieuwe ontwikkelingen, het voortschrijdende inzicht, de drukbezochte cursussen en de positieve praktijkervaringen rechtvaardigen regelmatig aandacht voor Het Nieuwe Telen, zoals een jaarlijks themanummer in Onder Glas. Zelfs nadat we – in samenwerking met Kas als Energiebron – in oktober vorig jaar hierover een extra editie maakten; een syllabus over de bevindingen van telers met meer schermen, buitenluchtaanzuiging, horizontale en verticale luchtbeweging in de eerste 5 jaar van Het Nieuwe Telen.

Een vernieuwde teeltwijze betekent voor een belangrijk deel breken met oude tradities, het loslaten van jarenlang opgedane ervaringen, dus op gebied van kennis van het kasklimaat bijna opnieuw beginnen. Terug naar de schoolbanken, terug naar de natuurkundeboeken.

Katalysator voor teeltaanpassingen

De cijfers van gerealiseerde energiebesparingen zijn uiteraard een katalysator om teeltaanpassingen serieus te overwegen en daar wellicht ook investeringen voor te doen. Natuurlijk is handhaving van productie en kwaliteit daarbij een absolute voorwaarde, want anders is de kans reëel dat de positieve berekeningen in de onderste lade van het bureau verdwijnen. Het komt aan op ervaring opdoen, openstaan voor verandering, vertrouwen kweken, spiegelen met collega’s en stappen durven zetten. Ervaringen van collega’s en resultaten van praktijkonderzoek zijn daarbij van grote waarde, daar is de glastuinbouw de afgelopen honderd jaar groot door geworden. Daarom ook dit jaar een themanummer van Onder Glas over Het Nieuwe Telen. Deze editie verschijnt op donderdag 13 april.

‘Eigen ervaring en gevoel’

De overwegingen van paprikateler Stephan Persoon met betrekking tot Het Nieuwe Telen – in het openingsartikel van het themanummer van Onder Glas in april – slaan de spijker op zijn kop. Zijn teeltmanager volgde de cursus en specialiseert zich in het kasklimaat. Persoon zegt daarover: “Ik heb mijn hele teeltstrategie opgebouwd rond eigen ervaring en gevoel. Het is lastig om dat zomaar los te laten. Ik zie dat de nieuwe generatie die ‘ballast’ niet met zich meedraagt.”
Het zijn de kenmerken van goed, toekomstgericht ondernemerschap: eigen ervaringen mengen met nieuwe inzichten van de jongere generatie. Waar luchtbeweging leidt tot het ideale kasklimaat, zorgt een continue stroom van kennis, ideeën en innovaties voor het optimale ondernemersklimaat.

Tekst: Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd