Een startup uit ’s-Gravenzande verkent de mogelijkheden van een nieuwe, mogelijk revolutionaire luchtcirculatietechniek. Deze berust op kleine, in de kaskolommen geïntegreerde ventilatoren met temperatuur- en vochtsensoren. De ventilatoren zuigen via de holle kolom lucht uit de nok van de kas aan en brengen die op gewashoogte weer in de kas. “Individuele aansturing van de ventilatoren via een algoritme resulteert in een superegaal klimaat”, licht woordvoerder Erik Schäfer toe.

De techniek van het jonge bedrijf Caeli leent zich ook om onder een gesloten scherm het vochtgehalte in de teeltruimte te verlagen. Voorwaarde is dat zich dan boven het scherm relatief droge lucht bevindt, wat vaak het geval is wanneer het buiten kouder is dan binnen. In die situaties condenseert het vocht in de lucht boven het scherm immers tegen de binnenzijde van het dek. Van dit principe wordt ook gebruik gemaakt bij veelvuldig toegepast luchtbehandelingstechnieken zoals de Airmix.

Geïntegreerd in kasconstructie

“Bestaande technieken vergen meestal omvangrijke installaties die licht onderscheppen. Soms zijn er ook aanpassingen nodig aan de scherminstallaties”, vervolgt Schäfer. “Ons systeem is volledig geïntegreerd in de kasconstructie en heeft die beperkingen niet. Het systeem is bovendien heel fijnmazig, omdat elke kolom aan de luchtcirculatie kan bijdragen. Daardoor volstaan kleine ventilatoren met een laag energieverbruik. De sensoren en het algoritme zouden garant moeten staan voor een zeer homogeen klimaat.”

Eerste verkenningen

Binnen een jaar moet duidelijk worden of het product voldoende is uitgerijpt. Het octrooi is geregeld en in het validatietraject zijn tot op heden twee mijlpalen bereikt. Berekeningen van Wageningen University & Research bevestigen dat er via de kolommen met miniventilatoren voldoende luchtcirculatie mogelijk is. De tweede mijlpaal was een kleinschalige proef met twintig ventilatie-units in een afdeling van Demokwekerij Westland, die eveneens bevredigend is verlopen.

Opschalen naar praktijkproef

Caeli bereidt zich nu voor op een praktijkproef met 300 units in een nieuwe kas op een praktijkbedrijf. Dat teeltbedrijf heeft kort-cyclische teelten, wat voor het onderzoek ideaal is. “Daar zal ook blijken hoe de monitoring via de sensoren en de aansturing via het algoritme verlopen”, aldus de zegsman van de Westlandse startup. “Voor de teler in kwestie levert het nieuwe data en inzichten op, die hij op het bedrijf kan benutten. We denken rond 1 maart te kunnen starten.”

Bedrijf in oprichting

Het bedrijf opereert nu nog onder de vleugels van een kasproducent. De ambitie is wel om er bij gebleken levensvatbaarheid van het product een zelfstandig bedrijf van te maken. “Dit product kan een echte verrijking zijn voor data-gedreven teeltsystemen”, zegt Schäfer tot besluit. “We bekijken het echter stap voor stap en we zitten nog in de validatiefase. Zodra we weer iets te melden hebben, laten we graag van ons horen.”

Tekst: Jan van Staalduinen