In een demonstratieproef bij Wageningen University & Research met drie verschillende doseerniveaus in tomaat willen we het verlies van CO2 door de luchtramen sterk beperken. Dat doen we door een verlaagde doseersnelheid toe te passen in combinatie met een lager setpoint voor de CO2-concentratie.

We hopen dat het gewas zich hieraan aanpast door de CO2 efficiënter te benutten. Het uiteindelijke doel is om de telers te ondersteunen bij het verlagen van het gebruik.

De behandelingen in de proef bestaan uit een in de praktijk gebruikelijke dosering van 45 kg CO2/m²/jaar en daarnaast een beperkte dosering van 22 kg en een sterk verlaagde dosering van 12 kg. Gewasgroei, kopdikte en vruchtgroei zijn na 2,5 maand behandeling nog niet verschillend. Dit is opmerkelijk aangezien grote concentratieverschillen in CO2 tussen de behandelingen zijn geconstateerd.

Met spanning kijken we uit naar de groeiverschillen in de zomermaanden. De metingen aan bladfotosynthese en huidmondjes moeten aantonen of het gewas zich heeft aangepast aan het lagere aanbod. Het onderzoek is gestart in december 2019 en wordt gefinancierd door Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van LNV via Kas als Energiebron.

Tekst: Pieter de Visser