Twaalf tot vijftien glastuinbouwondernemers nemen deel aan de eerste ‘Masterclass Leiderschap en Strategie in de glastuinbouw’, die begin maart start. Dat is boven verwachting: het aantal aanmeldingen toont volgens uitvoerende partij Florpartners aan dat de glastuinbouw volop in beweging is en dat ondernemers willen werken aan zichzelf én aan de toekomst van hun bedrijf. Daarnaast hebben zij veel behoefte om te sparren met collega’s.

De masterclass, die werd opgezet op initiatief van de Rabobank en Glastuinbouw Nederland, start begin maart. “We koersten in eerste instantie op circa tien deelnemers, maar zitten nu op twaalf tot vijftien deelnemers”, zegt Bart Boevé. Het adviesbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering. “Het enthousiasme om deel te nemen is duidelijk groot. En het toont aan dat er volop reuring is in de sector, dat bedrijven in ontwikkeling zijn.”

Open en kwetsbaar

Volgens Boevé is er een duidelijke lijn te ontdekken in de deelnemers: het gaat vooral om bedrijven en ondernemers met ambitie, die zich vaak ook bevinden op een kantelpunt of in een transitiefase. “Het zijn veelal bedrijven die willen doorgroeien of waar een generatiewissel, fusie of overname speelt. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Ondernemers hebben in dergelijke trajecten vooral behoefte aan de visie van collega’s, ze willen sparren met andere ondernemers die vooruit willen en met soortgelijke vraagstukken worstelen. Daartoe biedt deze masterclass volop gelegenheid. En het mooie is ook dat een brede range aan bedrijven deelneemt: van vruchtgroentetelers tot snijbloemenbedrijven. Dat maakt het vaak toch wat makkelijker om informatie uit te wisselen dan wanneer je om tafel zit met je directe concurrent.”
Boevé merkt dat de deelnemers ook bereid zijn om zich open op te stellen. “Zelfs in de intakegesprekken durven ze hun kwetsbaarheid te laten zien. Dat is veelbelovend voor de groepsdynamiek.”

Eén-op-één sessies

De cursus focust niet alleen op de bedrijfsontwikkeling, maar ook op de ontwikkeling van de ondernemer als persoon. Dit omdat de persoonlijkheid van de teler in grote mate bepalend is voor de bedrijfsvoering en de ontwikkeling daarin. “Daarom starten we met één-op-één sessies, waarin we de persoonlijkheid van de ondernemer onder de loep nemen, kijken waar hij vandaan komt en waar hij nu staat. Dat geeft ondernemers inzicht in hun sterke en zwakke kanten. Hier kunnen ze vervolgens rekening mee houden in hun bedrijfsvoering.”

Elkaar inspireren

Daarnaast omvat de masterclass dus een aantal groepssessies, waarbij ondernemers met elkaar in gesprek gaan. “Veel telers vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze wat meer afstand kunnen nemen van hun bedrijf, zichzelf ‘misbaar’ kunnen maken. Wat vraag dat van henzelf, maar ook van hun management? Dat zijn zaken die ze graag inbrengen in de groepsgesprekken, om zo daadwerkelijk een vertaling naar de praktijk te kunnen maken. Op die manier komt iedere deelnemer wat halen, maar brengt ook iedereen wat in en inspireert men elkaar. Uiteindelijk moet de masterclass – die waarschijnlijk een vervolg krijgt – de deelnemers helpen om te groeien als ondernemer en bedrijf, hun koers helder te krijgen en te komen tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering.”
Ondernemers die interesse hebben voor deelname aan de volgende cursussen kunnen contact opnemen met Glastuinbouw Nederland.

Tekst: Ank van Lier, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke