Onderzoek naar het effect van lichtkleur op de plant en het efficiënt toedienen van licht en CO2 zijn belangrijke onderzoeksrichtingen vinden ondernemers. Dat bleek uit een bijeenkomst van LTO Glaskracht Nederland in Bleiswijk. Daar discussieerden ondernemers over toekomstig onderzoek binnen het programma Kas als Energiebron. De bijeenkomst geeft belangrijke input voor de call die Kas als Energiebron uit wil doen om nieuw energieonderzoek te kunnen starten.

De call ging begin april 2016 de deur uit en gaf richting aan kennisinstellingen voor nieuwe projectideeën. Dit moet leiden tot projecten in de tweede helft van het jaar. Deze projecten moeten dan bijdragen om de doelen te halen die binnen Kas als Energiebron zijn afgesproken. De ondernemersgroep van het project gaf hierbij een belangrijk advies welke projecten te honoreren.

De ondernemers werden daarnaast meegenomen in de stand van zaken van het energieonderzoek en ook zelf uitgedaagd om te komen met nieuwe ideeën, bijvoorbeeld vanuit de gewascoöperaties van LTO Glaskracht. Er is namelijk al veel kennis ontwikkeld over Het Nieuwe Telen, aardwarmte, licht- en CO2-benutting van de plant en nieuwe energiezuinige kasconcepten. Deze kennis was op 7 april, ook te zien en te horen tijdens het EnergiekEvent, waar ook werd stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van Kas als Energiebron.

Dit programma is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken.

Dennis Medema
LTO Glaskracht Nederland