De introductie van LED’s heeft de deur geopend voor gewasspecifieke belichtingsstrategieën. Waar de hoeveelheid licht (de fotosynthetisch actieve straling, PAR) bepalend is voor de totale biomassaproductie van de plant, heeft het spectrum invloed op de gewasontwikkeling en kwaliteit.

Het lichtabsorptiespectrum verandert met de gewasdiepte en beïnvloedt de ontwikkeling van de plant Er is weinig bekend over de lichtonderschepping van de verschillende golflengten binnen het gewas. Momenteel zijn er lijnsensoren op de markt die het PAR-licht op verschillende gewasdieptes kunnen meten. Ook zijn er puntsensoren die een spectrum van binnenkomend licht op slechts één punt kunnen meten.

Absorptiespectrum

Samen met SpectraPartners hebben we bij Wageningen University & Research er een lijnsensor ontwikkeld die beide kan meten. Het instrument meet in een bereik van 350 tot 1000 nm (UV tot NIR). We meten met dit instrument in verschillende gewassen en onderzoeken hoe het absorptiespectrum wordt beïnvloed door gewasdiepte, tijd, seizoen en de lichtbron. Deze kennis legt de basis om in de toekomst gewasspecifieke LED-belichtingsstrategieën te ontwikkelen. Kas als Energiebron financiert dit onderzoek.

Tekst: Kees Weerheim