Het 3-jarige project PLANtAR, met partners uit Duitsland, Spanje en Nederland, is op 1 november 2020 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe generatie Internet of Things-systemen. Het richt zich op mini-sensoren en micro-elektronica voor intensieve bewaking van planten en hun omgeving.

Printtechnologieën worden gebruikt om goedkope componenten te produceren zoals behuizingen, antennes, batterijen en bedrading, waardoor sensoren gedeeltelijk of volledig biologisch afbreekbaar kunnen worden. PLANTtAR zal nieuwe toepassingen aandrijven en tuinbouwactiviteiten gaan ondersteunen met diagnose, bodemanalyse, nutriëntenselectie, waterkwaliteitsbeheer en gewasmonitoring.

Markttoepassing

Wageningen University & Research Glastuinbouw onderzoekt de markttoepassing in de glastuinbouw en stelt ontwerpcriteria vast voor de sensoren. Wij gaan daartoe in Bleiswijk en in het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre in Wageningen testen en demonstraties uitvoeren. De Nederlandse partners worden gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken met 1,9 miljoen euro via het programma van ‘Internationaal Innoveren’.

Tekst: Jos Balendonck