De ontwikkeling van plagen, hun predatoren en van ziekten vindt meestal heel dicht op de plant plaats. Daarom is kennis nodig van de omstandigheden heel dicht op de plant (de grenslaag) en hoe deze worden beïnvloed door het kasklimaat boven het gewas.

Het doel is om het kasklimaat dusdanig te regelen dat productie en productkwaliteit goed zijn, we zo weinig mogelijk fossiele energie gebruiken en de ontwikkeling van ziekten en plagen wordt onderdrukt.

Het is te voorzien dat deze doelstellingen niet altijd makkelijk te combineren zijn. Wij gaan van dit onderwerp de komende tijd een speerpunt maken door bestaande kennis te ontsluiten en onderzoek te verrichten aan een aantal voorbeeldgewassen om zo kwantitatieve kennis te genereren. We doen dat in samenwerking met de Club van 100, Kas als Energiebron en TKI.

Het bestaande geïntegreerde Kaspro-Intkam kas-gewasmodel wordt uitgebreid met een rekenmodule voor gewasbescherming om jaarronde biologische plaagbestrijding en energiebesparende ziektebestrijding te bevorderen. Heeft u ideeën? Laat het dan weten.

Tekst: Anne Elings