Een vierjarig onderzoeksprogramma (2020-2023) richt zich op het schoner en duurzaam telen van bloembollen, met de focus op tulp, narcis, zantedeschia en amaryllis. Dit doen de onderzoekers van Wageningen University & Research door een technologische oplossing in de vorm van een zogenoemde systeemsprong.

De PPS Fundamentele systeemsprong richt zich op het schoner en duurzaam telen van bloembollen. Dit doen we door een technologische oplossing in de vorm van een systeemsprong (éénrichting systeem), waarbij gestart wordt met schoon uitgangsmateriaal, dit versneld doortelen onder beschermde en optimale omstandigheden en tot slot buiten aftelen. Door het telkens hergebruiken van hun eigen plantmateriaal als uitgangsmateriaal worden veel ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt. Het idee van deze systeemsprong is om dit te doorbreken. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan met vier gewassen: tulp, narcis, Hippeastrum en Zantedeschia. Het onderzoek bij dit laatste gewas is dit voorjaar al gestart.

Meer nakomelingen per knol

Het onderzoek bij Zantedeschia richt zich op twee aspecten: de vermeerdering en de teelt in de kas. Het is de bedoeling om meer onder beschermde omstandigheden te gaan telen, waarmee de teeltkosten hoger dan nu zullen zijn. Om de teelt rendabel te houden, zijn er twee mogelijkheden: de vermeerderinscapaciteit verhogen of de teelt versnellen. Dat zijn dan ook de zaken waar het onderzoek zich op richt. Gekeken wordt hoe efficiënter geparteerd kan worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat er meer knoppen uitgroeien. Alles met als doel meer nakomelingen per knol.

Effect diverse kleuren LED’s

Om te komen tot een versnelde teelt, doen we vooral onderzoek in de kas naar het effect van diverse kleuren LED’s en de invloed van voedingselementen op de knolgroei. De verwachting is dat we met een beter begrip van de sturingsmechanismen versnelde groei kunnen realiseren. Dit wordt gedaan met weefselkweekmateriaal en knolpartjes.

Tekst: Natalia Moreno